logo yeni

EMEKLİLERE %100 REFAH PAYI VERİLMESİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Emekli aylığı bağlanmasına esas olan prime esas kazançların güncellenmesini sağlayan katsayının hesabında kullanılan güncelleme katsayısının artırılması için hazırlanan Kanun Teklifi Meclise sunuldu. 

Kanun Teklifi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 29 uncu bendinin “29) Güncelleme katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 100’ünün toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri,” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından hazırlanan ve 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi hedeflenen Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Emekli aylıklarının hesabında prime esas kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısının yanı sıra güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı büyük önem arz etmektedir. 

Emekli aylığı bağlanmasına esas olan prime esas kazançların güncellenmesini sağlayan katsayının hesabında; 1479 ve 506 sayılı Kanunlara göre TÜFE değişim oranı ile GSYH gelişme hızının tamamı dikkate alınmakta iken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 2008 Ekim ayından sonraki hizmetler için GSYH gelişme hızının % 30’unun esas alınması öngörülmüştür. 

Bu düzenleme nedeniyle 2008 Ekim ayından sonraki hizmetlere bağlanan emekli, malul, dul ve yetim aylıklarında, önceki duruma göre önemli miktarda azalma görülmektedir. Her geçen yıl bu olumsuzluğun boyutu daha net olarak ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca, 2008 Ekim ayından önceki ve sonraki hizmetler için bağlanan aylıklar arasında büyük farklar doğması nedeniyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlikler daha da büyüyecektir. 

Bu Kanun Teklifi ile emekli aylığı hesabında GSYH gelişme hızının tamamının dikkate alınması öngörülmektedir.”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.