logo yeni

SERBEST KIYAFET ANKETİNDEN OLUMSUZ SONUÇLAR ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan kılık-kıyafet serbestliği ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrı haber sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577 eğitim çalışanı katıldı.

-Ankete katılanların yüzde 15.6’sı kadın, yüzde 84.4’ü erkek katılımcılar oluştururken,

-Ankete katılanların yüzde 1.2’si okul öncesinde, yüzde 25.9’u ilkokulda, yüzde 28.6’sı ortaokulda, yüzde 28.9’u lisede, yüzde 5.9’u Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında, yüzde 2.7’si üniversitelerde, yüzde 0.1’i Yurt-Kur’da görev yaptığını belirtti; yüzde 6.6’sı da diğer seçeneğini işaretledi.

Ankete Katılanlar Kıyafet Serbestliği Nedeniyle Maddi Durumu İyi Olmayan Ailelerin Çocuklarının Ezileceğini, Psikolojilerinin Bozulacağını Düşünüyor

Ankete katılanlara “Ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliği olduğu için kıyafet serbestliği ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ezileceğini, ayrımcılığın ortaya çıkacağını, öğrencilerin psikolojisinin bozulacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltidi. Buna göre katılımcıların yüzde 65.1’i evet, yüzde 10.2’si kısmen, yüzde 24.7’si de hayır cevabı verdi.

Ankete Katılanlar “Okullar Podyuma Dönecek” Diyor

Ankete katılanların yüzde 66.3’ü kıyafet serbestliği nedeniyle okulların podyuma döneceğini düşünürken, yüzde 11.2’si okulların kısmen podyuma döneceğini, yüzde 22.5’i de okulların podyuma dönmeyeceğini ifade etti.

Ankete Katılanlar Öğrencilerin Derslerine Odaklanmada Sorun Yaşayacağına İnanıyor

Ankete katılanların yüzde 58.7’si kıyafet serbestliği nedeniyle öğrencilerin bir gün önceden ne giyeceğinin telaşına düşeceği için derslerinde odaklanmada sorun yaşayacağını, yüzde 15.3’ü kısmen sorun yaşayacağını, yüzde 26’sı da sorun yaşamayacağını söyledi.

Ankete Katılanlar Okullarda Marka Yarışının Başlayacağını Söylüyor

“Okullarda marka yarışı başlar mı?” sorusuna; katılımcıların yüzde 67.2’si evet, yüzde 12.7’si kısmen, yüzde 20.1’i hayır cevabını verdi.

Katılımcılar, Yeni Uygulamayla Birlikte, Çocukların, Ailelerinin Ekonomik Durumlarını Sorgulamaya Başlayacağına İnanıyor

“Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin, maddi durumu iyi olan arkadaşları gibi giyinmeyi istemesi durumunda, aileleri ile ilişkileri bozulur mu, çocuklar ailelerinin ekonomik durumlarını sorgulamaya başlar mı?” sorusuna ankete katılan eğitimcilerin yüzde 68.4’ü evet, yüzde 12.4’ü kısmen cevabını verirken; yüzde 19.2’si hayır cevabını verdi.

Ankete Katılanlar Gelir Düzeyi Düşük Ailelerin Çocuklarının Daha İyi Giyinebilmek İçin İllegal Yöntemlere Başvurabileceği Konusunda Endişeli

Ankete katılanların yüzde 64.5’i gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının, daha iyi giyinebilmek için, illegal yöntemlere başvurabileceği konusunda endişe yaşadığını söylerken; yüzde 35.5’i bu yönde bir endişesi olmadığını ifade etti.

Ankete Katılanlar Okullarda Güvenlik Açığının Daha Da Artacağını, Zararlı Maddelerin Okullara Girişinin Kolaylaşacağını Düşünüyor

Ankete katılanların yüzde 73.6’sı kıyafet serbestliği ile birlikte, okul ve çevresinde öğrenci ile öğrenci olmayanlar ayırt edilemeyeceği için okullarda güvenlik açığının daha da artacağını ve zararlı maddelerin (sigara, uyuşturucu, uyarıcı madde, alkol v.b.) okullara girişinin kolaylaşacağını söylemiştir. Bu soruya kısmen cevabı verenlerin oranı yüzde 11, hayır cevabı verenlerin oranı ise yüzde 15.4’tür.

Ankete Katılanlar Okul Formalarının Okullarda Disiplini Sağlamak Açısından Önemli Ve Gerekli Olduğunu İfade Ediyor

Ankete katılanların yüzde 66.3’ü okul formalarının okullarda disiplin açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünürken; yüzde 10.5’i kısmen gerekli olduğunu, yüzde 23.2’si ise gerekli olmadığını söylemektedir.

Katılımcılar “Tek Tip Giyinen İnsan Modeli, Tek Tip Düşünmeyi Beraberinde Getirir” İfadesine Katılmıyor

“Tek tip giyinen insan modeli, tek tip düşünmeyi beraberinde getirmektedir” ifadesine katılmayanların oranı yüzde 70.4 iken; bu ifadeye kısmen katılanların oranı yüzde 9, katılanların oranı ise yüzde 20.6’dır.

Ankete Katılanlar Yeni Uygulamayla Öğrencilerin Eğitime İlişkin Motivasyonunun Artacağını Düşünmüyor

Ankete katılanların yüzde 74.3’ü kıyafet serbestliği ile birlikte öğrencilerin eğitime ilişkin motivasyonunun artmayacağını, yüzde 8.2’si kısmen artacağını, yüzde 17.5’i ise artacağını söylemektedir.

Ankete Katılanların Yeni Uygulamanın Sivilleşme Ve Demokratikleşme Açısından Gerekli Olduğunu Düşünmüyor

“Tek tip kıyafetin kaldırılmasının sivilleşme ve demokratikleşme açısından gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 64.7’si hayır, yüzde 9.4’ü kısmen, yüzde 25.9’u ise evet cevabını vermiştir.

Katılımcılar Belli Bölgelerde, Okullarda Terör Örgütünün Renklerinin Hakim Olacağı Endişesini Taşıyor

Ankete katılanlara, “Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskısı sonucunda, okullarda ‘terör örgütünün renklerinin hâkim olacağı ya da çocukların terör örgütünü çağrıştıran kıyafetler giyeceği’ şeklinde bir endişe taşıyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 62.4’ü bu yönde bir endişe taşıdığını kaydederken, yüzde 15.7’si de kısmen endişe taşıdığını belirtmiştir. Bu konuda bir endişesi olmayanların oranı ise yüzde 21.9’dur.

Ankete Katılanlar İmam Hatiplerde Ve Kuran-ı Kerim Dersinde Alınan Başörtüsü Kararını Doğru Buluyor

Ankete katılanların yüzde 87.5’i İmam Hatiplerde ve Kur’an-ı Kerim dersinde başörtüsü kararını doğru bulurken, yüzde 12.5’i doğru bulmamaktadır.

Ankete Katılanların Bakanlığın Bu Uygulamayı Getirmekteki Amacının Popülizm Ve Seçmene Mesaj Olduğunu Düşünüyor

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet serbestliği getirmekteki amacı size göre en çok aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 28.1’i popülizm ve seçmene mesaj, yüzde 25.6’sı eğitimde yaşanan sorunların üzerini örtmek, yüzde 13.6’sı okullarda demokratikleşmeyi sağlamak, yüzde 13.1’i ülke gündemini değiştirmek, yüzde 3.5’i öğrencilerin motivasyonunu artırmak, yüzde 1.9’u velileri ek mali yükten kurtarmak derken; yüzde 14.2’si ise diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kıyafet serbestliğinin önümüzdeki yıllarda büyük sorunlara gebe olacağını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı eğitimcilerin, pedagogların, sosyologların, paydaşlarının görüşlerine başvurmadan alelacele bu uygulamayı getirdi. İlk bakışta güzel gibi görünen, ancak derinlemesine ve tüm yönleriyle incelendiğinde birçok kusuru bulunan bu uygulama, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin de, öğrencilerin de, velilerin de başına bela olacaktır. Özellikle okullarda güvenlik zafiyetinin ne denli fazla olduğu göz önüne alındığında, okullara artık herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek, her türlü kesici alet ya da zararlı madde okullara rahatlıkla sokulabilecektir. Öte yandan maddi durumu iyi olmayan çocuklarımız dikkate alındığında, bu uygulama en çok onları vuracaktır. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e sesleniyorum: Arkadaşları lüks alışveriş merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklı bir kıyafet ile okula gelirken; onların semt pazarlarından satın aldıkları kıyafetlerle okula geldiklerinde yaşayacakları acıyı, ezikliği hiç mi düşünmediniz? Psikolojik travma yaşayabileceklerini hiç mi hesaba katmadınız? Bu minvalde, anket sonuçlarının bizim kaygılarımızla örtüşmesi dikkate alınması gereken bir durumdur. Şunu da söylemek istiyorum. Bazı okullarımız serbest kıyafet uygulamasına geçmiştir. Bu okullarda sorunlar şimdiden baş göstermiştir. Konuyla ilgili şikayetler sendikamıza da ulaşmaktadır. Hiçbir şey için geç değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda aklı selim davranarak, bu uygulamayı ivedilikle kaldırmalıdır.” dedi.

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.