logo yeni

658 ve 664 SAYILI KHK'LAR ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİNDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

10 Ocak 2013 Perşembe Saat 09.30’da 6 gündem maddesi ile toplanacak olan Anayasa Mahkemesi, 658 ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptali istemlerini de Esastan karara bağlayacak.

10.10.2011 günlü, 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname ile 11.10.2011 günlü, 664 sayılı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya aykırı olduğu iddialarının da Esastan görüşüleceği toplantının gündeminde şu hususlar var:

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2012/12

 

Ankara 13. İdare Mahkemesi

        18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 40. maddesinin “Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

    İtiraz

 

2

2012/128

 

Ankara 7. İdare Mahkemesi

 

Birleşen

 

1- E.2012/145

 

         18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun;

1- 16. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki beşinci fıkrasının iptaline,

 2-  a- 38. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki beşinci fıkrasının,

      b- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.”  bölümünün,

       iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

       karar verilmesi istemi.

Esas

    İtiraz

 

3

2012/93

 

İstanbul 7. İdare Mahkemesi

       3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…yapının sahibine,” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

İtiraz

 

4

2012/95

 

Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

        7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun;

       1- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna, …” ibaresinin,

       2-  2. maddesinin (1) numaralı  fıkrasının,

             a- (b) bendinde Birlik tanımında geçen, “Turist rehberleri odaları birliklerini,”

ibaresinin,

            b)- (f) bendinde yer alan “…ve birliklerini…” ibaresinin,

        3- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

             a- (c )bendinde yer alan “…birliklerin …” ve “…birlikler tarafından …”ibarelerinin,

            b- (ç) bendinde yer alan “Birliklerin …” sözcüğünün,

           c- (d) bendinde yer alan “Birlikler …” sözcüğünün,

       4- 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… ilgili birliğin …” ibaresinin,

       5- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…birlikler…” sözcüğünün,

      6- 8. maddesinin,

          a- (1) numaralı fıkrasının  “Birden fazla meslek birliği kurulabilir.” biçimindeki ikinci cümlesinin,

            b- (8) numaralı fıkrasında yer alan  “Birlikler, …” sözcüğünün,

       7- 10. maddesinin,

             a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “… birliklerin organları …” ibaresinin,

              b- (14) numaralı fıkrasında yer alan “ … birliklerin ise …” ibaresinin,

                8- 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan …” ibaresinin,

         iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

 

5

2011/141

 

 

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili

 

 

 11.10.2011 günlü, 664 sayılı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

 A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile ekindeki cetvel ve listelerin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

C- 1-   3. maddesinin,

  2- 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… Başbakan tarafından belirlenecek diğer bakanlar, …” ibaresinin,

  3- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Başbakan ve ilgili Bakan tarafından seçilecek birer üye ve …” ibaresinin,

  4-  7. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Başbakan veya ilgili Bakan ve …” ibaresinin,

  5- 9. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

  6- 10. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (o) bendinde yer alan “Başbakan veya ilgili Bakan ve …” ibaresinin,

 7- 11. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (k) bendinde yer alan “Başbakan veya ilgili Bakan ve …” ibaresinin,

8- 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başbakan veya ilgili Bakan ve …” ibaresinin,

9-  13. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

        10- 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

         11- 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “… değerlendirmek, önceliklendirmek, faydalı olacağı değerlendirilen faaliyetlere ilişkin …” ibaresinin,

        12- 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

        13- 24. maddesinin; 

                a- (2) numaralı fıkrasının “Yüksek Kurum Başkanı ile Kurum Başkanları, müşterek kararla atanır.” biçimindeki birinci cümlesinin,

                b- (3) numaralı fıkrasının,

         14- 27. maddesinin;

                 a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “… Bakanlar Kurulunun teklifi ve …” ibaresinin,

                 b- (2) numaralı fıkrasının,

        15- Geçici 1. maddesinin,

 

         iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

          karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

 

 

 

6

2011/146

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili

10.10.2011 günlü, 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin:

1- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

2- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1) Sayılı Liste’nin  iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.