logo yeni

İSTİHDAM VERİLERİNİN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

İşsizlikle ilgili parametreler değerlendirildiğinde, tarım dışı işsizlikte ve genç işsiz sayısındaki azalma ile nüfus artış oranına paralel bir istihdam artışı ve tabiî ki işsiz sayısının azalması, istihdam verilerinin iyi yönde gelişmekte olduğunu gösteren kriterler olmaktadır. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinden, işsizlikte olumlu bir değişme olmadığı anlaşılmaktadır.

10963 img 1 16 17.12.2012604608529

Eylül döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 91 bin kişi artarak 54 milyon 923 bin kişi olmuştur.

Bir önceki yılın aynı ayına göre işgücü 27 milyon 147 binden 28 milyon 11 bin kişiye, istihdam 24 milyon 749 bin kişiden 25 milyon 472 bin kişiye yükselmiştir.

İşsiz sayısı ise 2 milyon 398 bin kişiden 2 milyon 539 bin kişiye çıkmıştır. İstihdam oranı yüzde 46’dan, yüzde 46,4’e, işsizlik oranı yüzde 8,8’den yüzde 9,1’e yükselmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,3’ten yüzde 11,6’ya çıkarken, yüzde 17,3 olan gençlerdeki işsizlik oranı da yüzde 18 olmuştur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış Eylül ayı işsizlik oranı yüzde 9,4’ü bulurken, bu oran son bir yılın en yüksek işsizlik oranı olmuştur.

Buna göre çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 91 bin kişi artarken aynı dönemde istihdamdaki artış ise 723 bin kişide kalmıştır.

İşsiz sayısı 2 milyon 539 bin kişi olmakla birlikte, işgücüne dâhil olmayan nüfusun ayrıntısına bakıldığında, iş aramayıp çalışmaya hazır olan bir grubun da olduğu görülmektedir. Bunların sayısı 1 milyon 975 bin kişidir. 2011 yılının aynı ayında ise bu sayı 1 milyon 742 bin kişi idi. Yani bir yılda 233 bin kişi daha iş bulduğunda çalışacak olmakla birlikte iş aramayı bırakmış durumdadır. İşsizlik rakamı ve oranı içinde görülmeyen bu kesim de esasen aktif olarak iş aramasa da işsizler arasında yer almaktadır.

Çalışmaya hazır olduğu hâlde iş aramayanlar içinde en dikkat çekici olan ise “iş bulma ümidi olmayanlar”dır. Bu gruptakiler, aslında iş bulduklarında çalışacak olmakla birlikte, muhtemelen uzun süreden beri iş aradıkları hâlde iş bulamadıkları için artık iş bulma ümitlerini kaybedip iş aramaktan vazgeçmiş olanlardır. Bunların sayısı da bir önceki yıla göre 22 bin kişi artarak 631 bin kişi olmuştur.

Ayrıca sayısı bir önceki yıla göre 4 bin azalarak 44 bin kişi olan mevsimlik çalışanları da işsizler arasına dâhil etmek, daha gerçekçi bir işsiz sayısı ve işsizlik oranına ulaşılmasını sağlayacaktır.

O hâlde 631 bini iş bulma ümidini kaybedenler, 1 milyon 344 bini diğer sebeplerle iş aramayan ancak iş bulduğunda çalışabilecek olanlar, 44 bini de mevsimlik çalışanlar olmak üzere toplam 2 milyon 19 bin kişiyi daha işsizler arasına dâhil etmek gerekmektedir.

Bu durumda ise işsiz sayısı 2 milyon 539 bin kişi değil, 4 milyon 558 bin kişi olmaktadır. İşsizlik oranı da bu nedenle değişmekte ve yüzde 15,2 olmaktadır.

Öte yandan bu hesaplamalar içerisinde eksik istihdam yer almamaktadır. Eksik istihdam verileri Eylül 2012 döneminde yayınlanmamış olmakla birlikte, 2004-2011 arasında eksik istihdamın işgücüne oranı yüzde 3 civarında olmuştur. 2011 yılı itibariyle 617 bini zamana bağlı eksik istihdam, 391 bini yetersiz istihdam olmak üzere “eksik istihdam” edilen toplam 1.008 bin kişiyi daha iş arayanlar arasına dâhil etmek gerekmektedir. Bu dönem için de aynı rakamın geçerli olduğu varsayımı ile işsizlik hesaplandığında ise işsizlik oranı yüzde 17,9 olmaktadır.

Eylül 2012 itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 25,5’i tarım, yüzde 18,6’sı sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 48,4’ü ise hizmetler sektöründe yer almıştır. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 723 bin kişi artarken, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 696 bin kişi artmıştır.

Diğer taraftan bu dönemde işsizler, yüzde 28,5’lik oranda eş-dost vasıtasıyla iş aramıştır. Yüksek bir oranı ifade eden bu durum, önemli bir kurumsal ve psikolojik güvensizliği de işaret etmektedir. İnsanların iş bulma kurumuna ve bürolarına güvenmeyip torpil-tavassut müessesesini işleterek iş bulma yoluna girmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Kurumsal yapılara olan güvensizliğin ya da illegal yollara başvurarak öne geçme anlayışının yaygınlaştığını, iş arama ve iş bulmada da “kayıt dışı” piyasa oluştuğunu göstermektedir.

Bu yöndeki istihdam arayışlarına yetkililerce katkı verilmesi ise devlete, siyasete, kurumlara olan güveni zaafa uğratmakta, adalet duygusunu zedelemektedir.

Diğer taraftan bu durum, siyasetten kamu yönetimine birçok alanda etik değerlere olan ihtiyacı gösterdiği gibi buna imkân veren mevzuatın yenilenmesi gereğine de işaret etmektedir.

1990 ve 2000 yılları ile 2002-2012 yıllarına ait işgücü piyasasındaki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Her ne kadar 2004 öncesi ile sonrasına ilişkin hesaplama yöntemleri farklı olsa da rakamlar, istihdamın ve işsizliğin seyrine dair fikir vermektedir. 1990 yılında yüzde 8,5, 2000’de yüzde 7,0, 2002’de yüzde 10,3, 2003’te yüzde 10,5 olan işsizlik oranı; 2008’e gelindiğinde yüzde 11 ve dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte iç ekonomik nedenlerin de etkisiyle 2009 yılında yüzde 14,0’e çıkmıştır.

Buna göre hâlen oransal olarak 1990 ve 2000 yılları işsizlik ve istihdam verileri yakalanabilmiş değildir. Son olarak Eylül 2012 döneminde Türkiye genelindeki işsizlik oranı ve işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artış göstermiş ve bir önceki döneme göre işsiz sayısı 141 bin kişi artmıştır. Kentsel alanlarda işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,3, kırsal alanlarda ise 0,3 puanlık artışla yüzde 4,8 olmuştur.

Özetlemek gerekirse, dönemler içinde farklı oranlar ortaya çıksa, bazen azalsa bazen artsa da, istihdam yaratma ve işsizliği azaltma anlamında ciddî politikaların sonucu olarak ortaya çıkmış istikrarlı bir azalışın son on yıldır söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Esasen konjonktürel ve belli bir duruma bağlı gelişmelerin istihdam ve işsizlik rakamlarını etkilediği görülmektedir.

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER **

Sunu2

tasav.org.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.