logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA İLİŞKİN KARAR VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddialarını görüşen Anayasa Mahkemesi,  konuya ilişkin kararını verdi. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hususları düzenleyen 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiaları, 27 Aralık Perşembe günü Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülüp karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülen hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali isteminin reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 27 Aralık tarihinde yaptığı toplantıda verilen kararlar arasında;

-22.11.2001 günlü,  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan “…ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

-25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

-04.07.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

*45. maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın;

      a-  (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

      b- (b) bendinin;

          aa- Birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

     c- (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

*Geçici 2. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

Karar verilmesi de yer aldı.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.