logo yeni

calisanlar2 copy

KAPATILAN KURUMLARIN PERSONELİNE EŞİT DAVRANILMIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Kurumların özelleştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden yapılandırılması ya da kapatılmasından dolayı başka kurumlara nakledilen personeline, sağlanan haklar bakımından kurumlara göre farklı davranılmamaktadır. Bazı kurumların personeli şahsa bağlı olarak eski kadrolarında tutulurken, bazılarının personeline eski özlük haklarına denk özlük haklarına sahip yeni kadrolar verilmekte, bazılarında ise personel bulunduğu statüsünden çok aşağılarda ve niteliğiyle ilgisi olmayan kadrolara özlük haklarında da kayıplar yaratılarak atanmaktadır.

Özelleştirilen kurumlardaki personel, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesi uyarınca başka kurumlardaki kadrolara naklen atanırken, özellikle yönetici kadrolarında bulunanlar “Araştırmacı” yapılmak suretiyle büyük bir hak kaybına uğratılmaktadır. Atandıkları unvana ilişkin ücretler 3 yıl korunmakta, sonrasında ise maaş artışlarından yaralanamamaktadırlar. Yeniden maaş artışından yararlanabilmeleri için Araştırmacı kadrosu için belirlenen maaş ile memurun eski unvanına ait almış olduğu aylığın eşitlenmesi beklenecek.

13 yeni Büyükşehir Belediyesinin kurulmasına ve pek çok mahalli idarenin kapanmasına vesile olan 6360 sayılı Kanunda ise, devredilen personelin bir kısmının durumu aynen korunurken, bir kısmı ise norm kadro ya da ihtiyaç fazlası olarak 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre başka kurumlardaki kadrolara atanacak. Devir tarihi itibariyle müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personelin ücretleri ise özelleştirme uygulamalarında olduğu gibi 3 yıl süre ile korunacak ve sonrasında ise personelin büyük bir çoğunluğu maaş artışlarından yararlanamayacak.

Özelleştirme kapsamında yapılan ya da özelleştirme kapsamına dahil edilmek suretiyle yapılan atamalar ve nakillerde özlük haklarının korunması konusunda bu şekilde davranılırken, özellikle son iki yıl içerisinde çoğu kurumun teşkilat yapısında meydana gelen değişikliklerde, personelin özlük haklarını koruyucu ve genellikle de iyileştirici düzenlemeler yapılmış, bu kurumlardaki yöneticilerin hemen tamamı şahsa bağlı kadrolara atanarak tüm hakları korunmuştur. Ayrıca, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de aylık ücretlerinde büyük artışlar meydana getirilmiştir.

Bunun yanı sıra, Meclis gündeminde olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatılmasına ilişkin kanun tasarısında da, kapatılacak Kurum personelinin bir kısmı için şahsa bağlı kadro ve haklar tanınırken, bir kısmı için ise benzer haklara sahip kadroların ihdası öngörülmektedir.

Kurumların kapatılması, birleştirilmesi, yeniden oluşturulması gibi işlemlerin hiç birisinde o kurumda çalışan personelin dahli olmadığı halde, benzer işlemlere tabi tutulan kurumların personeline benzer davranılmamasının ve bazı personelin kazanılmış haklarının ellerinden alınarak mağdur edilmeleri sonucunu doğuran düzenlemeler yapılmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuk devleti anlayışına uygun düşmediği değerlendirilmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.