logo yeni

TAPDK PERSONELİNİ NELER BEKLİYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatılmasına ve personelinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı emrine atanmasına ilişkin Kanun Tasarısı taslağı Meclise sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” şeklinde sunulan Taslağa göre; 

-03.01.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun adını “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştiriliyor. 

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatılıyor.

-Kapatılan Kuruma ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanların, ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devrediliyor. 

-Kurum personeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı emrine atanıyor.  

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün ve tütün mamullerinin Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Taslakta; Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatılması öngörülürken, Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kurum personelin durumu da düzenleniyor. 

Buna göre, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte;

1- Başkan ve üyelerin görevleri sona eriyor.

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanların, Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra başvurmaları halinde üyeliğe teklif eden Bakanlık tarafından, mükteseplerine ve kariyerlerine uygun bir kadroya atanmaları öngörülüyor. 

2-Şahsa bağlı Bakanlık Müşaviri ve Müdür kadroları ihdas ediliyor.

-Kapatılan Kurumun Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri unvanlı kadrosunda bulunanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek ve bunlar şahsa bağlı ihdası öngörülen Bakanlık Müşaviri kadrolarına,

-Müdür kadrosunda bulunanlar, şahsa bağlı ihdas edilen Müdür unvanlı kadrolara

atanmış sayılacak. Bu şekilde atama yapılan Bakanlık Müşaviri ve Müdür kadroları, herhangi bir sebeple boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş olacak. Bu şekilde atanan Bakanlık Müşavirleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek. 

3-Uzmanlar şahsa bağlı “Tarım, Tütün ve Alkol Uzmanı” kadrosuna atanıyor. 

-Kurumda Başuzman ve Uzman olarak görev yapan personel Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için ihdası öngörülen “Tarım, Tütün ve Alkol Uzmanı” kadrolarına,

-Uzman Yardımcıları “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı” kadrolarına

atanacak. “Tarım, Tütün ve Alkol Uzmanı” kadrosunda bulunanlara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları için ilgili mevzuatta öngörülen her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin hükümler aynen uygulanacak. Şahsa bağlı bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması halinde iptal edilmiş sayılacak.

4- Kurumun diğer personeli aynı unvanlı kadrolara atanacak.

Kurumun diğer personeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için ihdas edilmesi öngörülen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılacak.

5-Mali haklar korunuyor.

Kurum personelinin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek.

6-Atanılan kadrolardan ayrılan personele fark tazminatı ödenmeyecek.

Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilecek.

Sitemiz değerlendirmesi

Tasarı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu kapatırken, bu kurum tarafından yürütülen temel görevlerin neredeyse tamamını korumuş ve bu görevleri başka kurumlar arasında dağıtmıştır. Kurumda bu görevleri gören ve yıllardır yaptıkları çalışmalarla uzmanlaşmış personeli ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı emrine atayarak, uzmanlık alanlarından uzaklaştırılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

Bir bakıma Kanun aynen duruken, görevler aynen korunurken; TAPDK'nın kapatılmış olması, olayı düşündürücü kılmaktadır. Sonuçta söz konusu görevleri birileri yapacak ve bu personel yeniden yetişmek zorunda kalacak, 10 yıllık kurumsal tecrübe ise israf edilmiş olacak.

Öte yandan, personel maaş artışlarından yararlanamayacak, Bakanlık içerisinde olsa bile kendi isteği ile unvan değiştirmesi halinde, eski mali haklarından mahrum kalacak. Oysa ki, eski Kurumunda unvan değiştirmiş olsaydı böyle bir sorunla karşılaşmayacak, atandığı yeni unvanın mali haklarından yararlanacaktı.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iptali için doğrdan Anayasa mahkemesine gidilmemesi halinde, hukuk devletinin gereği olan, kuralların sürekliliği ve hakların korunması ilkeleri gereği, personelin ilerde yaşaması muhtemel sıkıntılarda açacağı davalarda, konunun Anayasa Mahkemesine gidişini sağlayacak idari dava sürecini başlatabileceği ve lehte sonuçlar alınabileceği değerlendirilmektedir.

pdf icon TAPDK Yasa Tasarısı

 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.