logo yeni

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU İŞLEYENLER MEMUR OLMASIN

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik şiddet ve cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş olanların Devlet memurluğuna kabul edilmemesinin sağlanması amacıyla kanun teklifi verildi. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın verdiği Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, Devlet memuru olabilmek için "çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere karşı şiddet, işkence, cinsel dokunulmazlığa saldırı ve cinsel istismar içeren suçlardan hüküm giymemiş" olmak gerekecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: 

“Son zamanlarda kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere yönelik şiddet vakalarında artış olmuştur. Basın yayın kuruluşlarında bu tarz haberlerin sıklıkla servis edilmesi şiddet oranlarının bilinirliğini arttırmıştır. 

Mevcut sistemimizin bu olaylara engel olmakta yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Koruma talep eden kadınlarımızın %73 cinayete kurban gitmiştir. Ekonomik olarak güvenliği olmayan kadınların %61 i mevcut ekonomik şartları sebebiyle şikâyetçi dahi olamamaktadır. 

Çocukların cinsel istismarı ve çocuğa yönelik şiddette ivme kazanmaktadır. Çocukların gördükleri kötü muameleye bağlı olarak suça itildikleri gerçeği ile karşı karşıyayız. Dilekçe tarihi itibariyle kesin rakam olmamakla birlikte suça itilen çocuk sayısının 85.000 olduğu belirtilmiştir. 

Yaşlılar ve engelliler de yine aynı şartlar altında toplumun geri kalan kesimine göre koruma altına alınması gereken bir zümredir. Ve bu zümreye karşı işlenen suçlar toplum vicdanını derinden sarsmaktadır. 

12 Eylül 2010 Anayasa referandumu ile kabul edilen ve anayasamıza eklenen maddeler ile kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık hükümleri getirilmiştir. 

“MADDE 10- … (Ek fıkra: 12.9.2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. …”

Bu anayasal ilkeye hizmet etmek ve çocuklara, yaşlılara, kadınlara ve engellilere karşı işlenen şiddet ve cinsel istismar içeren suçların işlenmesine karşı caydırıcılığı arttırmak gayesiyle; 23.07.1965 yürürlülük tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memurluğuna kabul için özel ve genel şartları düzenleyen 48. Maddesine bir fıkra eklenmesi için söz konusu kanunun teklifi hazırlanmıştır.” 

Kanun Teklifi metni 

23.07.1965 TARİHLİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine 7. Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“8- Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere karşı şiddet, işkence, cinsel dokunulmazlığa saldırı ve cinsel istismar içeren suçlardan hüküm giymemiş olmak.” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.