logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU İŞÇİLERİNİN 2021 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isci 3Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 29 Ocak 2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile; Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına İlişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediye yapılacak tarihler belirlendi.

Bugün yayımlanan 3348 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021 tarihinde, diğer yarısı ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek. Maden işletmelerinde çalışanlara ise ödemenin tamamı 24/12/2021 tarihinde yapılacak.

İlave tediyeden kimler yararlanıyıor? (6772 sayılı Kanunun kapsamı)

“Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.”

“Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.”

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı : 3348

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2021 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2021, diğer yarısının 11/5/2021 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.