logo yeni

calisanlar2 copy

HEDİYE SINIRI DAHA DA DÜŞSÜN

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Meclis Etik Komisyonu toplantısında  milletvekillerinin uyacağı etik kurallara ilişkin taslakta, alınacak hediye için üst sınır olarak 12 bin lira belirlenmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, bunun üzerine  12 bin lira olarak belirlenen hediye üst sınırı bir aylık maaşın 10’da birine çekilerek bin 200 lira olarak yeniden taslağa konulmuştu.

Komisyon bu kararıyla vekillerin hediye sınırını, 10 asgari ücret olarak öngörülen 7 bin 398 liralık hediye sınırının da altına çekmiş oldu.

Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran milletvekili hediye sınırını 1200 liranın da altına çekilmesi  ve asgari ücretin 3 te biri olarak (yaklaşık 245 TL) olarak belirlenmesi amacıyla kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde Oran;

“İster atanmış isterse seçilmiş olsun kamu yetkilerini kullanan şahısların bu kamu yetkisini belirli bir süre için kullanma ve görev ifa etmeleri nedeniyle herhangi bir çıkar sağlamaması da gerekir.

Milletvekilleri de halkın temsilcileri olarak kendilerine dikkat etmeli, toplumsal ahlak kurallarına uymalı, kamu yetkisi kullandıkları için hiçbir finansal fayda sağlamamalıdır.

Ne yazık ki bu kural her zaman uygulanmamaktadır. Bazı şahıslar, kendi çıkarları için hediye, armağan tebrik gibi birçok isim altında milletvekillerine yüksek meblağlı’ mallar göndermekte,  bu yolla “perdelenmiş rüşvet” eylemlerine girişmektedir.

Bu eylemlerin tamamen ortadan kaldırılması, akıllarda ve vicdanlarda hiçbir soru kalmaması için mevcut düzenlemenin de yeniden ele alınması gereği ortaya çıkmıştır.

Bugün ABD’de hediye sınırı 250 dolar iken Avrupa Parlamenterleri de 345 TL değerini aşan hediyeler alamazken, milletvekillerimizin bu değerden 21 kat pahalı hediyeler alması da kabul edilebilir değildir.”

Teklif metni:

“MADDE 1- 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri 16 yaşından büyükler için belirlenen bir aylık net asgari ücretin üçte birini aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.”

MADDE 2- 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

“1. Fıkradaki düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların Türk vatandaşlarından aldıkları hediyeler için de aynen uygulanır.”

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.