logo yeni

calisanlar2 copy

ÜNİVERSİTELERDE BAZI PERSONEL SINAV ŞART ARANMADAN KURA İLE İŞE ALINACAK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

ise girme5Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, üniversite hastanelerinde istihdam edilecek bazı personelin kura sonucuna göre işe alınması imkanı getirildi.

Cumhurbaşkanının 2020/2310 sayılı Kararıyla Resmi Gazete’nin bugünkü (26 Mart 2020) mükerrer sayısında yayımlanan Yönetmeliğe göre;

**Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite hastaneleri),  2020 yılı içerisinde temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için işçi istihdam etmek istediklerinde, alınacak personeli sınava tabi tutmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirleyebilecek.

**Kura ile personel istihdamında, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. İlgili rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak. 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.