logo yeni

AİLE HEKİMLERİ TIBBİ ATIK ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Aile Sağlığı Merkezlerinde oluşan tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için her aile hekiminden yıllık 200 TL ücret istenmesi Danıştay'dan döndü.

Trabzon Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve TRAHED Eski Genel Başkanı Dr. Hasan Eraydın adına Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davada aile sağlığı merkezlerinin ayrı bir kategoride değerlendirilmesinin yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulanarak söz konusu işlemin iptali istenmişti.

Söz konusu dava ile ilgili mahkeme verdiği kararda, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne dikkat çekerek söz konusu yönetmelikte aile sağlığı merkezlerinin orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşu kapsamında değerlendirildiğine vurgu yaptı. Bu sınıftaki sağlık kuruluşlardaki tıbbi atıklar için kilo başına 1.91 TL atık bertaraf ücreti belirlendiğinin açık olmasına rağmen aile sağlığı merkezlerinin ayrı bir kategori değerlendirilerek her bir aile hekiminden 200 TL alınmasının hukuken geçerli olmadığına dikkat çekilerek işlemin iptaline karar verdi.

Söz konusu karar Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Danıştay'a götürülmüştü. Davayı görüşen Danıştay 14. Dairesi de verdiği kararda, mahkeme kararını bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığına hükmetti. Temyiz isteminin reddine karar verdi. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.