logo yeni

HANGİ KURUMLARIN TEŞKİLAT KANUNU İPTAL EDİLECEK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi 2011 yılında yürürlüğe konulan 14 kanun hükmünde kararnameyi kısmen iptal ederken, aynı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer kanun hükmünde kararnamelerin akibeti merak konusu oldu.

Anayasa Mahkemesi, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden, Anayasaya aykırılık iddiası üzerine incelediklerine ilişkin  verdiği kararlarda, kariyer mesleklere(müfettiş, uzman) ve personele ilişkin düzenlemelerin yer aldığı hükümlerin çoğunu iptal ederken, bu şekildeki düzenlemeleri Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı görüyor. Kararnamelerde yer alan, personele ilişkin mali hükümleri ise genellikle Yetki Kanunu kapsamında olmayan hususlar şeklinde değerlendirerek Anayasaya aykırı buluyor.

Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor.

Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan, personele ilişkin mali hususları ise genellikle Yetki Kanunu kapsamında olmayan hususlar şeklinde değerlendirerek Anayasaya aykırı buluyor.

Öte yandan, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan diğer hükümlerin yanı sıra “hizmete girme” hususu da “siyasi haklar ve ödevler” başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenmiştir.

Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 14 üne ilişkin kısmi iptal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi;

-03.06.2011 günlü, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-03.06.2011 günlü, 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-03.06.2011 günlü, 635 sayılı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-03.06.2011 günlü, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-03.06.2011 günlü, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-03.06.2011 günlü, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin,

-29.06.2011 günlü, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-08.08.2011 günlü, 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-08.08.2011 günlü, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-22.08.2011 günlü, 651 sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-26.9.2011 günlü, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin,

-24.10.2011 günlü, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-10.10.2011 günlü, 657 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin,

-11.10.2011 günlü,  665 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin

personel istihdamına ilişkin düzenlemelerini de içeren bazı hükümlerini iptal etti.

Söz konusu KHK’ların iptal edilen hükümlerine benzer düzenlemeler ve ifadeler aynı Yetki Kanunu ile çıkarılan diğer KHK’larda da yer almaktadır. Bu KHK’ların çoğunluğu hakkında da Anayasa Mahkemesine iptal istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Konuya bu yönüyle bakıldığında, söz konusu KHK’ların benzer hükümleri için de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verileceği beklenmektedir.

Hangi kanun hükmünde kararnamelerde iptaller bekleniyor?

Bazı hükümlerinin iptal edileceği beklenen KHK’lardan bazıları şunlar: 

-03.06.2011 günlü, 643 sayılı 3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 

-29.06.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

-07.07.2011 günlü, 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

-08.08.2011 günlü, 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

-25.8.2011 günlü, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

-03.06.2011 günlü, 653 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

-10.10.2011 günlü, 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-26.09.2011 günlü, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname,

-26.09.2011 günlü, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-24.10.2011 günlü, 661 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

-11.10.2011 günlü, 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

-11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-11.10.2011 günlü, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (Bu KHK’nın, kamu personeline sağlanan mali ve sosyal haklar hariç olmak üzere, mali ve sosyal haklar bağlamında kamu personeline daha önce yapılan ödemelere ilişkin kanun ve KHK'leri yürürlükten kaldıran düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı idari personeli ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda istihdam edilen uzmanların kazanılmış haklarını ellerinden alarak personel arasında kurum içi eşitsizlikler yaratan düzenlemelerinin iptali istenmiştir.)

logo1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.