logo yeni

calisanlar2 copy

24 VE 25 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

cumhurbaskanligi24 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 25 sayılı “Sözleşmeli Ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler İle Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çıktı.

24 ve 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, bugün (28 Aralık 2018) Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre;

1-Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.

2-Bakan yardımcısı karolarına atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.

25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre;

1- 375 ayılı KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında;

-İş mevzuatına tabi veya sözleşmeli uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan yönetmelik,

-Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan yönetmelik,

-Yerli veya yabancı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan yönetmelik,

-Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan yönetmelik,

-İş mevzuatına tabi personel istihdamına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan yönetmelik,

bugünden itibaren 6 ay içerisinde yayımlanacak.

2-Yürürlükten kaldırılmış olan çeşitli mevzuat hükümlerine dayanılarak kamu kurum veya kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmekte olanlar ile iş mevzuatına göre hizmet yürüten personel hakkında, mevcut sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmekte olan personelden birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yayımlanana kadar sözleşme süresi sona erenlerle, ilgili yönetmelik düzenlemeleri yapılıncaya kadar sözleşme yapılabilecek.

3-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde, geçici olarak yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan veren hüküm yürürlükten kaldırıldı.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 24

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 503 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır."

MADDE 2-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 504 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır."

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

SÖZLEŞMELİ VE İŞ MEVZUATINA TABİ PERSONELE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER İLE BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 25

MADDE 1 - (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerinde öngörülen yönetmelikler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yayımlanır.

(2)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 28 inci ve geçici 29 uncu maddelerinde sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi öngörülen personelden birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yayımlanana kadar sözleşme süresi sona erenlerle, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerine göre sözleşme yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak sözleşmelerde, sona eren sözleşmeye dayanak teşkil eden hükümler esas alınır.

(3)Birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, ikinci fıkraya göre yapılan sözleşmeler yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

(4)İkinci fıkra kapsamında olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte

teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 26 ncı maddesine atıf bulunmayan kurumlarda da bu madde hükümlerine göre

ek 26 ncı maddeye istinaden sözleşme yapılabilir.

MADDE 2- (1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "geçici olarak yabancı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.