logo yeni

calisanlar2 copy

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

bakanlar kurulu 2Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 9 Temmuz 2018 günü itibariyle geçilmesinin ardından 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı kuruldu. Bu Teşkilata ilişkin bazı hususlar şöyle:

1-İdari İşler Başkanı

En yüksek Devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiridir.

İdari İşler Başkanlığında; Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü bulunacak.

2-Kadrolar

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine yetkili olacak.

3- Atama ve görevlendirmeler

 İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından; diğer personel ise İdari İşler Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir.

Hizmetine ihtiyaç kalmayan kadrolu personelden emeklilik statüsünde olmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanır.

Hizmetine gerek kalmayan süreli personel, süresinin bitiminden önce de kurumlarına geri gönderilebilir veya görevlerine son verilebilir. Süreli personelden isteyenler, süreleri bitmeden kurumlarına dönebilirler veya görevlerini bırakabilirler.

4-Personelin statüsü

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında; kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel ve sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kadrolu personel, istisnai memuriyet statüsünde olacak. Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar kadrolu olarak atanamayacak. Cumhurbaşkanınca atananların sosyal güvenlik kuramlarından bağlanmış aylıkları kesilmeyecek.

İdari İşler Başkanlığında görevli personelin mali ve sosyal hak ve yardımları, izinleri, bilgi sistemi ve özlük dosyası ile disiplin suç ve cezaları hakkında 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak.

5-Politika kurulları

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 adet kurul oluşturuldu. Kurullar en az üç üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak.

Kurullarda yeteri kadar personel bulunacak. Personel görevlendirme yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek.

6-Bağlı kurum ve kuruluşlar

Bazı kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak.

7-Bakanlıkların teşkilat yapısı belirlendi.

Bu belirlemeyle toplam 16 adet bakanlığın teşkilat ve görevleri düzenlenmiş oldu.

Bakanlıkların hangi hizmet birimlerinden oluşacağı, bu birimlerin görevleri, bakanlıkların uman personel istihdamı gibi hususlar belirlendi.

8-İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar

Çeşitli kanunlarla görev verilmiş olan Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon ile Toptancı Hal Konseyinin kuruluşu düzenlendi.

9-Cumhurbaşkanlığı Ofisleri

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdarî ve malî özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Bu Ofislerin görevleri belirlendi. 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.