logo yeni

KAMU DENETÇİSİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN DUYURU YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

tbmmTBMM tarafından yapılacak olan 1 Kamu Denetçisi seçimine ilişkin duyuru yapıldı.

Kimler başvurabilecek?

Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:

-Türk vatandaşı olmak

-Seçimin yapıldığı tarihte 40 yaşını doldurmuş olmak

-Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

-Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak

-Kamu haklarından yasaklı olmamak

-Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Başvuru nasıl yapılacak?

Gerekli şartları taşıyanlar, 15.12.2017 Cuma günü saat 18:00’e kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla İlişkiler Binası, Komisyonlar Bloğu Kat: 2, Oda No:2003 Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurabilecek.

Başvuruya aşağıdaki belgeler de eklenecek:

-TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş

-Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

-Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

-En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

-Kamu Denetçiliği adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından (web sitesinden) alınmış siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı

Seçilme nasıl olacak?

Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, süresi içerisinde başvuran ve gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından, 3 aday belirleyecek.

Genel Kurul, Denetçiyi açık oylamayla ve üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçecek. Seçilecek denetçi 4 yıl süre ile görev yapacak.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.