logo yeni

OHAL’İN İLK KHK’SININ BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa mahkemesi215 Temmuz 2016 tarihinde girişilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL kapsamında alınan bazı tedbirleri düzenleyen 667 sayılı KHK ve değişiklikleri, TBMM tarafından kabul edilerek 6749 sayı Kanuna dönüşmüştü. Bu Kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu istemi ile yapılan başvuru Anayasa Mahkemesinin yarın (28 Aralık 2016) yapacağı toplantının gündemine alındı.

6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun (667 sayılı KHK) bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine iptal ve başvurusunda bulunulmuştu.

İptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenen hükümler, kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Anayasaya aykırılığı ileri sürülen hükümler 

6749 sayılı Kanunun (667 sayılı KHK’nın değişik halinin);  

**2.maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi: Kapatılan yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencilerinin Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmesi durumunda, bu öğrencilerin ücret ödemesine ilişkin hususu düzenleyen “Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.”  şeklindeki cümlenin iptali isteniyor.

**5.maddesinin (2) numaralı fıkrası: Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edildiği veya aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütüldüğü için pasaportları iptal edilenlerin eşlerinin pasaportlarının da iptaline ilişkin hususu düzenleyen “Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.” şeklindeki fıkranın iptali isteniyor.

**6.maddesinin, soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin hükümler içeren (1) numaralı fıkrasının;

    -“Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.” şeklindeki (a) bendinde yer alan “…otuz günü…” ibaresinin iptali isteniyor.

    -(d) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.” şeklindeki bölümün iptali isteniyor.

    -“Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.” şeklindeki (ı) bendinin iptali isteniyor.

**9.maddesi: 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getirenlerin sorumsuz olacağına hükmeden “Bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.” şeklindeki maddenin iptali isteniyor.

**10.maddesi: 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamında yapılan işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğine hükmeden “Bu Kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.” şeklindeki maddenin iptali isteniyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.