logo yeni

ADLİ YARDIMCI ATAMALARI 2013'DE BAŞLIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Bakanlığının 2013 Mali Yılı Bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hakim ve savcılara yardımcı olması ve işlerin daha da etkin yürütülmesi için “adli yardımcı” kadrosu oluşturulacağını söyledi.

Bakanlığının bütçesi üzerinde görüşlerini açıklayan ve Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ergin; “Güçlü bir personel yapısı ile hâkim ve savcıların yaptıkları işleri daha rahat yürüteceklerini düşünmekteyiz. Hakim ve savcıların ayrıntılarla boğuşmalarını önleyecek kademelerin yargı teşkilatımızda da görev yapmasının sağlanması için halen hazırlık çalışmalarını sürdürmekte­yiz. ‘Adli Yardımcı’ şeklinde bir kadroya atanacak yeterli yetkinlikteki personel, teşkilatımıza güç katacaktır.

Bugün için yargı teşkilatının personel sorunu büyük oranda çözül­müştür. Adliyelerde görev yapan personel sayısı son on yılda %130 oranında artış göstermiştir. Bu durum teşkilatımızda kalem işleri açısın­dan büyük bir rahatlama sağlamıştır.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığının Teşkilat Kanununda 2013 yılında değişiklik yapılacağını da belirten Bakan Ergin “Adalet teşkilatında hakim ve Cumhuriyet savcılarının işlerini daha da etkin yürütmesi için bir uzmanlık kadrosu öngörmekteyiz. ‘Adli Yardımcı’ kadrosu olarak öngördüğümüz bu değişiklik Teşkilat Kanunu Tasarısında gündeme getireceğimiz bir diğer husus olacaktır.” dedi.

Adli Yardımcı Nedir? 

Hakim ve Cumhuriyet savcılarına yargılama dışı işlemlerde yardımcı olmaları amacıyla istihdam edilecek personele 'Adli Yardımcı' denilmektedir.

Yargının verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafından birlikte yürütülen 'Türkiye'de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi' kapsamında pilot adliye olarak belirlenen; Aydın, Konya, Manavgat, Mardin ve Rize Adliyelerinde 2009 yılında hayata geçirilmiş olan “adli yardımcılık” uygulaması, Projenin devamı niteliğinde yürütülen 'Türkiye'de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 2011 yılından beri de 20 pilot adliyede sürdürülmektedir.

Pilot uygulama kapsamında yürütülen adli yardımcılık görevi, hakim ve savcı adayı olarak göreve alınmış personele öncelikle gönüllülük esasına göre gördürülmektedir. Adalet Bakanlığının Teşkilat Kanununda yapılması planlanan değişiklikle, tüm adliyelerde uygulamaya konulacak alan adli yardımcılık uygulaması ile yeni kadrolar oluşturulacak ve ücret belirlemeleri yapılacaktır.

Kimler ‘Adli Yardımcı’ Olacak?

Pilot uygulamada hakim ve savcı adaylarına gördürülen ‘Adli Yardımcılık’ görevi, Teşkilat Kanunu düzenlemesi ile ihdas edilecek 'Adli Yardımcı' kadrolarında görev yapmak üzere hukuk fakültesi veya hukuk dersleri ağırlıklı fakülte mezunları arasından sınavla göreve alınacak personele gördürülecek.

Bir tür ‘hakim ve savcı yardımcısı’ olarak görev yapmaları öngörülen bu personelin istihdamı için, tüm adliyeler ve adliyelerde görevli hakim ve Cumhuriyet savcı sayıları dikkate alındığında, her bir hakim ve savcı için bir tane yardımcı düşünülmese bile, binlerce yeni kadro ihdasına gidilecektir.

Adli Yardımcılar Ne İş Yapacak?

Adli yardımcıların; hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla işbirliği içinde çalışarak davaların ve duruşmaların hazırlığında yardımcı olmak, içtihat araştırması yapmak, mahkeme ve savcılıkla ilgili karar taslakları hazırlamak, dava dosyaları ile ilgili rapor yazmak gibi yargılama ile doğrudan ilgili olmayan görevlerde hakim ve Cumhuriyet savcılara yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Adli Yardımcılar tarafından yürütülmesi öngörülen görevlerden bazıları şöyle:

-Kolluktan gelen soruşturma dosyalarını inceleyerek, yapılması gerekenlere ilişkin rapor hazırlamak, 

-Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan işlere ilişkin rapor   hazırlamak,

-Hükümlü ve tutukluların disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlara ilişkin infaz hakimliğine görüş taslağı hazırlamak,

-İddianameleri inceleyerek kabulü veya iadesi yönünde hakime rapor sunmak,

-Tutuklu dosyalarda sanığın tutukluluk halinin devamı veya tahliyesi yönünde verilecek kararlara ilişkin gerekçe taslağı hazırlamak,

-Dava ile ilgili yasal mevzuat, bilimsel görüş, içtihat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili araştırma yaparak hukuki mütalaasını sunmak,

-Keşif ve bilirkişi incelemesi öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, keşif esnasında dinlenmesi gereken kişilere sorulacak sorular ile bilirkişiden istenilecek hususlara ilişkin rapor hazırlamak,

-Bilirkişi raporları veya uzman görüşlerini inceleyerek, varsa eksiklikler ve çelişkili noktalara ilişkin rapor hazırlamak,

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.