logo yeni

672 SAYILI KHK İLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN PERSONELİN LİSTESİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

istatistikResmi Gazete’nin 1 Eylül 2016 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan 672 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile FETÖ yapılanmasına mensup olduğu gerekçesiyle kamu personelinden bazılarının görevine son verildi.

Amaç, yürütme ve yürürlük maddeleri dışında tek madde halinde düzenlenen 672 sayılı KHK'da, görevlerine son verilen kamu personeliyle ilgili şu hükümler yer aldı:

**Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. 

Bu KHK kapsamında; kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılanların, mahkûmiyet kararı aranmaksızın;

-rütbe ve/veya memuriyetleri alındı

-görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler

-bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler

-uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erdi

-silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edildi.

-oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilecekler

-özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar

-haklarında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak ve bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek.

-kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

1 Sayılı Liste-1 (TBMM, Sayıştay, Danıştay, Başbakanlık merkez ve bağlı-ilgili kuruluşlar, BDDK, Basın Yayın ve Enformasyon, Diyanet, Hazine, RTÜK, SPK, TMSF, TOKİ, TİKA, Kalkınma Bankası, TRT, Vakıflar Genel Md., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB Bakanlığı)

1 Sayılı Liste-2 (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., TPE, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DPB, SGK, İş Kur, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı,  İller Bankası, Tapu ve Kadastro, Dışişleri Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (bağlı kuruluşlar dahil), EPDK, ETİ maden, MTA, Atom Enerjisi, BOTAŞ, TP, Gençlik Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları)

1 Sayılı Liste-3 (GTHB, TMO, TİGEM, TAPDK, ESK, ÇAYKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi, Kamu Düzeni ve Güvenliği, Köalkınma Bakanlığı ve Bağlı-İlgili Kuruluşları, TÜİK, Kültür ve Turizm ve Bağlı-İlgili Kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Özelleştrme, DMO, Milli Piyango, Kamu İhale Kurumu)

1 Sayılı Liste-4 (MEB)

1 Sayılı Liste-5 (MEB)

1 Sayılı Liste-6 (MEB)

1 Sayılı Liste-7 (MEB)

1 Sayılı Liste-8 (MEB)

1 Sayılı Liste-9 (MEB)

1 Sayılı Liste-10 (MEB)

1 Sayılı Liste-11 (MEB)

1 Sayılı Liste-12 (MEB)

1 Sayılı Liste-13 (MEB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri,)

1 Sayılı Liste-14 (Sağlık Bakanlığı Bağlı-İlgili Kuruluşlar, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD, Sivil Havacılık, Kıyı Emniyeti, DHMİ, Karayolları, TÜLOMSAŞ, PTT, TÜRKSAT)

1 Sayılı Liste-15 (Yükseköğretim Kurumları-Üniversiteler, ÖSYM)


2 Sayılı Liste (Emniyet)


3 Sayılı Liste (Jandarma)


4 Sayılı Liste (Sahil Güvenlik)

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.