logo yeni

66 AYLIKLARA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLMEDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

 

2007 yılı Şubat ayı doğumlu olan bir öğrencinin velisi tarafından 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu kapsamında başlayan 4+4+4 yeni eğitim sisteminin uygulamalarını içeren genelgenin 5. paragrafındaki, ''66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin yapılacağına'' ilişkin düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a açılan dava da yürütmeyi durdurma talebi karar bağlandı.

Danıştay 8. Dairesince görülen davada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 2012 tarihli '12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar'' konulu genelgesinin 66 aylıkların ilkokula başlamasını öngören bölümünün yürütmesinin durdurulması istemi oy birliğiyle reddedildi.

Daire'nin kararında, Anayasa ile yasama organına verilen yasama yetkisi ve bu yetkinin devredilmezliği ilkesi gereği, kanunla yapılacak düzenlemelerin başka bir organ tarafından yerine getirilemeyeceği vurgulandı. Ancak kanunla düzenlenecek konularda yasama organının, asli kuralları koyarak, amaç ve hedefini açıklayıp, yetkinin sınırlarını çizip, uygulayıcı kuralları idarenin düzenleyici işlemlerine bırakabileceği kaydedildi.

Bu düzenleyici işlemlerin ise başta Anayasa'ya olmak üzere dayanağı Kanun'a aykırı düzenlemeler içermemesi gerektiğine işaret edilen kararda, bu nedenle davaya konu genelgenin, dayanağı Kanun'a aykırı olup olmadığının incelendiği belirtildi.

Kararda, Resmi Gazete'de 11 Nisan 2012'de yayımlanan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesiyle mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu çağın çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğinin düzenlendiği, aynı Kanun'un 7. maddesiyle de Milli Eğitim Temel Kanunu'na aynı maddenin konulduğu belirtildi.

Ayrıca kararda, genelgenin Kanun hükmünün uygulanmasının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amaçlı çıkarıldığının belirtildiği ifade edilerek, Kanun'daki mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı şeklindeki düzenlemenin, genelgede 30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını dolduranların şeklinde yer aldığı hatırlatıldı. Böylece Kanun'da öngörülen mecburi ilköğretim yaş grubundaki çocukların kayıtlarının yaptırılması için gereken sınırın çizildiği vurgulandı.

Kararın sonuç kısmında ''Bu durumda dayanağı Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmeyen davaya konu genelgenin 5. paragrafındaki düzenlemenin üst hukuk normuna ve hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır'' ifadesi yer aldı.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.