logo yeni

EXPO 2016 AJANSI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

2016 yılında Antalya’da yapılması planlanan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisine yönelik faaliyetleri yürütmek üzere kurulan EXPO 2016 Antalya Ajansı’nda, Devlet memurları da görevlendirilebilecek.

2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile, EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Antalya’da bulunan EXPO 2016 Antalya Ajansı kuruldu.

Ajansın çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Antalya’da bir Genel Sekreterlik kurulması öngörülürken, Ajans Yönetim Kurulu ile EXPO Konseyinin çalışmalarının yürütülmesi amacıyla da Ankara’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bir Ofis kurulacak.

Genel Sekreter:

Antalya’da kurulacak olan Genel Sekreterlik, Ajansın iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu uygulama birimi olacak. Genel Sekreter, Ajansı, yönetmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından atanacak ve Genel Sekreterliğin en üst amiri olacak.

Genel Sekretere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme tavanının beş katı kadar aylık ücret ödenecek.

Ofis ve personel rejimi:

Yönetim Kurulu, işçiler hariç olmak üzere ilgili kurumun uygun görmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla, Ofiste, Genel Sekreterlikte, kurul veya komitelerde geçici olarak görevlendirebilecek. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenecek ve bu şekilde görevlendirilen personele ayrıca bir ödeme yapılmayacak.

Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla, Ofiste, Genel Sekreterlikte, kurullarda veya komitelerde çalışmak üzere, organizasyon süresini aşmamak kaydıyla, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmak ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle; yerli veya yabancı, tam veya kısmi zamanlı işçi statüsünde personel istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilecek personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme tavanının iki katını geçmemek üzere aylık ücret ödenecek.

Belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilecek personelin ücretleri, görev süreleri ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.