logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ, SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN ÜCRET SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa mahkemesiTürk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erlere yapılan ödemelerin, asgari ücret yerine 15.330 gösterge esas alınarak belirlenmesine ilişkin Kanun düzenlemesinin iptali gündemde.

Anayasa Mahkemesi, 16 Mart 2016 tarihinde yapacağı toplantıda, CHP Milletvekillerinin “30.12.2015 tarihli ve 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına” ilişkin talebin konusunda ilk incelemesini yapacak.

İptali istenen düzenleme, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 7. maddesinde bazı değişiklikler yapmıştı.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ücret sistemi değişmişti

Sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, daha önce brüt asgari ücretin belli oranlarına göre hesaplanan aylık maaş ve ayrılma ikramiyesi miktarı, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarın belli oranlarına (daha önce geçerli olan oranlar) göre hesaplanmaya başlanmıştı

1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak asgari ücret yaklaşık %30 artarken, memur maaş katsayısı ise %6,90 oranında artmıştı. Aynı tarihten geçerli olarak sözleşmeli erbaş ve erlerin ücret sisteminde değişiklik yapılması ise söz konusu personelin mağduriyetine neden olmuştu.

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenen düzenleme, sözleşmeli erbaş ve erlerin sosyal güvenlik ve mali haklarının düzenleyen hükümlerde değişiklik yapmıştı. (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında)

-7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; sözleşmeli erbaş ve erlerin aylık ücretlerinin belirlenmesinde “asgari ücret brüt tutarı” yerine “15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutar”ın esas alınması sağlanmıştı. Bu şekilde hesaplanan tutarın, ilgililerin hizmet süreleri itibariyle 6191 sayılı Kanunda belirlenen oranlarla çarpımı ile aylık ücretlerinin belirlenmesi yoluna gidilmişti.

-7 nci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ikramiye miktarının belirlenmesinde, “asgari ücret brüt tutarı” yerine “15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutar”ın esas alınması sağlanmıştı. Bu şekilde hesaplanan tutarın, ilgililerin hizmet süreleri itibariyle 6191 sayılı Kanunda belirlenen oranlarla çarpımı ile yapılacak ödemenin belirlenmesi yoluna gidilmişti.

Sözleşmeli erbaş ve erlere yapılacak ödemelerde asgari ücretin esas alınması (1 Ocak 2016 tarihinden geçerli artışlar sonrasında), aylık ücretlerinin ve ayrılmaları halinde alacakları ödemelerin daha yüksek olması sonucunu doğuracak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.