logo yeni

TSK GÖREV TAZMİNATLARININ GENİŞLETİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

tbmm3CHP Manisa milletvekili Mazlum Nurlu tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, görev tazminatlarının genişletilmesi yer aldı.

Kanun teklifinde görev tazminatının kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbelerine de verilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, “TSK personeli arasındaki maaş hiyerarşisinin yeniden kurulması amacıyla, kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbelerinin 926 sayılı TSK Personel Kanununun (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almaları ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin a fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenecek olanlara" ibaresinin çıkarılarak tamamına görev tazminatı verilmesi bir zorunluluk arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Teklifin metni:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27 / 07 / 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli (V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra                                                                                                   Tazminat

No Kadro ve Rütbe Unvanı Göstergeleri
1 Genelkurmay Başkanı 30.000
2

Orgeneral veya Oramiral olmak koşuluyla;

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

20.000
3 Orgeneral ve Oramiral 15.000
4 Korgeneral ve Koramiral 10.000
5 Tümgeneral ve Tümamiral 8.000
6 Tuğgeneral ve Tuğamiral 7.000
7 Kıdemli Albay 4.500
8 Albay 3.500
9 Yarbay 2.000
10 Kıdemli Binbaşı 1.800
11 Binbaşı 1.600
12 II Kademeli Kıdemli Başçavuş 1.400
13 Kıdemli Başçavuş 1.200
 

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent unvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro ünvanlan itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.