logo yeni

SGK, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİNİN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

sgkSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisinin kaldırılmasıyla ilgili olarak Basın Açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada;

-Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların hangi çalışmaları nedeniyle kesilmekte olan sosyal güvenlik destek primlerinin kaldırıldığı,

-Sosyal güvenlik destek priminin, hangi emeklilerin hangi ay alacakları maaştan kesilmeyeceği,

-Emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanların aylıklarından yersiz olarak kesilen tutarların ise ilgililerin hesaplarına yatırılacağı

hususlarına değinildi.

BASIN AÇIKLAMASI

EMEKLİ VE YAŞLILIK AYLIKLARINDAN YAPILAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) KESİNTİSİ KALDIRILMIŞTIR.

Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları)aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır.

10/2/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girecektir.

Buna göre, 4/a (SSK- hizmet akdiyle çalışanlar), 4/b (Bağkur- kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı- kamu görevlileri) kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle aylıklarından SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıkları 29.2.2016 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Bu çerçevede;

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk edecek Sosyal Güvenlik Destek Primleri Mart/2016 dönemi aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacaktır.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primleri Şubat/2016 aylıklarından peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmayacaktır.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanların aylıklarından yersiz olarak kesilen tutarlar, taleplerine gerek bulunmaksızın ilgililerin hesaplarına yatırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.