logo yeni

BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kadro3Türkiye Adalet Akademisi Başkan Ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan ve söz konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI ADAYLARININ SEÇİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2004 tarihli ve 25461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.