logo yeni

TSK’DA ÖDÜL ALABİLECEK OLANLAR VE ÖDÜL MİKTARLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerSubay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erler ile askeri öğrenciler hakkında uygulanan “Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe konulan Yönetmelikle yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Sözleşmeli erbaş ve erler de Ödül Yönetmeliği kapsamına alındı.

**Ödül verilecek durumlara yenileri eklendi. Buna göre, askerî öğrencilerden; ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenlere, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenlere ve eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara da ödül verilebilecek.

**Kıdemli albay aylığının 5 katı tutara kadar verilebilen “üstün hizmet ödülü” hangi hallerde verileceği yeniden belirlendi. Bu ödül; olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca üstün cesaret ve feragat nakdi ödülü kapsamına girmeyen iç güvenlik ve terörle mücadele hizmetleri ile adlî ve mülkî görevlerde bulundukları kıt’a, karargâh ve askerî kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askerî öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara verilecek.

Öte yandan, verilecek üstün hizmet ödülü; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükümlü erbaş ve erler hariç genel mevcudun % 4’ünü, yükümlü erbaş ve erler için ise, yükümlü erbaş ve er toplamının % 1’ini geçemeyecek.

**Askerî Okulu Bitirme (Mezuniyet) Başarı ödülü miktarı artırıldı. Yapılan değişikliklere göre;

Ön lisans, lisans ve akademi eğitimi veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarından; birinci olanlara kıdemli albay aylığının üç katı, ikinci olanlara iki katı, üçüncü olanlara 3/2’si oranında ödül verilecek.

Orta dereceli askeri okul mezunlarından; birinci olanlara kıdemli albay aylığının iki katı, ikinci olanlara 3/2’si, üçüncü olanlara bir katı oranında ödül verilecek.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Askerî öğrencilerden;

1) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girmek,

2) Proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etmek,

3) Eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca üstün cesaret ve feragat nakdi ödülü kapsamına girmeyen iç güvenlik ve terörle mücadele hizmetleri ile adlî ve mülkî görevlerde bulundukları kıt’a, karargâh ve askerî kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askerî öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara;

a) Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı onayı ile kıdemli albay aylığının beş katı tutarında,

b) Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı personel için Genelkurmay II nci Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığının bir katından, üç katına kadar,

c) Orgeneral/oramiralden, tuğgeneral ve tuğamiral seviyesine kadar olan kıt’a komutanları ile kurum ve karargâh amirlerinin onayı ile kıdemli albay aylığının;

(1) Orgeneral/oramiraller tarafından bir katından, iki buçuk katına kadar,

(2) Korgeneral/koramiraller tarafından bir katından, iki katına kadar,

(3) Tümgeneral/tümamiraller tarafından bir katından, bir buçuk katına kadar,

(4) Tuğgeneral/tuğamiraller tarafından bir katı tutarında,

üstün hizmet ödülü verilir.

Üstün hizmet ödülünün verilmesinde, genel mevcutlar esas alınır. Bu miktar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükümlü erbaş ve erler hariç genel mevcudun % 4’ünü, yükümlü erbaş ve erler için ise, yükümlü erbaş ve er toplamının % 1’ini geçemez. Bu doğrultuda uygulamaya yönelik usul ve esaslar her yıl Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) personel birimlerince belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu ödüller, öğrenci sayısı; 15’den az ise (15 dâhil) birinciye, 16 ilâ 50 arasında ise birinciye ve ikinciye, 51 ve daha fazla ise birinciye, ikinciye ve üçüncüye kıdemli albay aylığının;

a) Ön lisans, lisans ve akademi eğitimi veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarından;

(1) Birinci olanlara üç katı,

(2) İkinci olanlara iki katı,

(3) Üçüncü olanlara 3/2’si,

b) Orta dereceli askeri okul mezunlarından;

(1) Birinci olanlara iki katı,

(2) İkinci olanlara 3/2’si,

(3) Üçüncü olanlara bir katı,

oranında verilir.

Kendilerine bağlı öğretim kurumları için yukarıda belirtilen şartlardan mezun olanlara nakdi ödül yerine saat, radyo, bilgisayar, müzik seti, kılıç, meç, tabanca ve benzeri hediyelerle taltif etmeye; Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, Harp Akademileri Komutanı, okul komutanları ile okul komutanlarının bağlı olduğu sıralı komutanlar yetkilidirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Millî Savunma Bakanları birlikte yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.