logo yeni

KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN ÖDENME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isci 3Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin ilk yarısı, 29 Ocak 2016 günü ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına İlişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ödenme tarihi belli oldu.

Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; bu yıl ilave tediyenin birinci yarısının 29 Ocak 2016 tarihinde, diğer yarısının ise 30 Haziran 2016 tarihinde ödenmesi kararlaştırılırken, maden işletmelerinde çalışanlara ise ödemenin tamamı 26 Aralık 2016 tarihinde yapılacak.

6772 sayılı Kanunun kapsamı

“Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.”

“Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık  istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.”

Bugün yayımlanan Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/8372

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2016 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2016, diğer yarısının 30/6/2016 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamanının 26/12/2016 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 4/1/2016 tarihli ve 65 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.