logo yeni

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER İŞTEN DAHA KOLAY ÇIKARILACAK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

asker 2Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kritik görevlerdeki yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla istihdam edilen sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin feshedilmesi daha kolay hale getirildi.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerle;

**Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin, sözleşme süresi bitiminden önce feshedilmesini gerektiren hallerden biri yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre; son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olan veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alan erbaş ve erlerin sözleşmesi feshedilecek.

Bu düzenleme daha önce “En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak” şeklindeydi.

**Millî Savunma ve İçişleri Bakanları, sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilecek.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yetki devri

EK MADDE 2 – (1) Millî Savunma ve İçişleri Bakanları, sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilirler. Yetki devrinin yapılması halinde, bu madde kapsamındaki emeklilik işlemleri yetki devrinin yapıldığı makam tarafından onaylanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.