logo yeni

SAĞLIK GİTTİKÇE PARALI HALE GELİYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik5Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Genel Sağlık Sigortası Primi" ödeme zorunluluğunu işaret ederek sağlığın gittikçe daha paralı hale geldiğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası Primi

Koncuk Genel Sağlık Sigortası Primi ödeme zorunluluğu konusunda, "Geçtiğimiz dönem içerisinde reform adı altında milletimize sunulan acı reçetelerden bir tanesi de Genel Sağlık Sigortası oldu. Buna göre 18 yaşını dolduran, çalışmayan ve okumayan herkes gelirine göre değişen miktarlarda Genel Sağlık Sigortası primi ödemekle yükümlü hale geldi. Liseye gidenler 20; üniversitede okuyanlar ise 25 yaşına kadar prim ödemeyecekler. Ancak bu kişi öğrenim görmüyorsa o zaman sağlık sigortası primi ödeyerek hastanelerden sağlık hizmeti almak zorunda kalacak.

Buna göre önce 18 yaşın üzerindeki kişinin yaşadığı ailenin aylık toplam gelirine bakılacak; ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek kişi başına düşen aylık gelir bulunacak. Ailede birey başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla ise 18 yaşından büyük her birey için Genel Sağlık Sigortası Primi ödenecek.

18 yaşın üzerindeki çocuklar için aylık 51 TL ile 306 TL arasında prim ödeme zorunluluğu bulunuyor

Bugün itibarı ile brüt asgari ücretin 1273,5 TL olduğu düşünüldüğünde, bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 425 lira ve üzerinde ise o aile fertlerinden 18 yaşın üzerinde olan ve okumayan erkek çocukların prim ödemesi zorunlu oldu.

Bu aşamada 1 ay içinde çocuğunuzun, bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi yapılması için başvuruda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde, tescil işlemi resen yapılacak ve çocuğunuz adına her ay brüt asgari ücretin iki katının %12’si kadar, yani bugün itibarı ile 306 TL Genel Sağlık Sigortası Primi ödemek zorunda kalacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Gelir testi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yapılıyor

Halen mevcut uygulamaya göre, gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek. Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılacak.

Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak.

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda, yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde, vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formuyla, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca yapılacak gelir testinde ailenizde kişi başına düşen aylık geliriniz tescil edilecek ve Genel Sağlık Sigortası primi ödeyip ödemeyeceğiniz; ödeyecekseniz bu primin tutarı belirlenecek.

Kız çocuklarının durumu 2008 yılına göre belirleniyor

Genel Sağlık Sigortasının zorunlu olması ile birlikte en büyük karışıklık 18 yaş üstü kız çocuklarının anne ve babalarının sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacağı, buna bağlı olarak da “Genel Sağlık Sigortası yaptırmak zorundalar mı?” sorusu üzerinde yaşanıyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte okuyorlarsa 25 yaşını, okumuyorlarsa 18 yaşını dolduran kız ve erkek çocuklarının ailesi üzerinden sağlık yardımı almasının önüne geçilmiş ve en fazla bu yaş sınırlarına kadar sağlık hizmeti verilmesi öngörülmüştü.

Mart 2011 Tarihinde TBMM’de kabul edilen 6111 Sayılı Torba Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’un geçici 12’nci maddesine ilave yapılarak 1 Ekim 2008 öncesinde anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı almakta iken çalışmaya başladığı veya evlendiği için sağlık yardımı kesilen kız çocuklarının işten ayrılması ya da boşanarak aile yanına dönmesi halinde yeniden sağlık yardımından yararlanma hakkı getirilmiştir.

Kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak önemli olan tarih 1 Ekim 2008’dir. Şayet bu tarihten önce kız çocuğu, anne ve babasının sağlık sigortasından yararlanmış, çalışmaya başladığı veya evlendiği için sağlık yardımı kesilmiş ise bugün bu kız çocukları çalışmıyor veya eşinden ayrılmış ise anne ve babasının sağlık sigortasından yararlanabilecektir. Bu nedenle genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmemektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa anne ve babanın sağlık sigortasından yararlanmaya başlayan kız çocukları ise okuyorlarsa 25 okumuyorlarsa 18 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecekler. Bu yaş üstündeki kız ve erkek çocukları Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemek zorundalar.

Emeklilik zorlaşıyor, sağlık paralı hale geliyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son dönemde sağlığı paralı hale getiren ve emekliliği zorlaştıran uygulamaları ise şöyle sıraladı:

-Bu süreçte emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e çıkarıldı.

-İşçilerde emekli aylığına hak kazanmak için prim ödeme gün sayısı 7200’e çıkarıldı.

-Emekli aylığı bağlama oranları %3’ten kademeli olarak %2’ye kadar düşürüldü. Dolayısı ile emekli maaşları da azalıyor.

-Emekli aylığının alt sınırı asgari ücretin üçte birine kadar düşürüldü.

-Fiili hizmet zammından faydalanan birçok çalışanın bu hakkı ellerinden alındı.

-Hastanelerde muayenelerden katkı payı alınması uygulamasına geçildi.

-Hastanelerde yazılan her reçeteden 3 TL katkı payı alınmaya başlandı.

-Şimdi Aile Hekimliklerinde yazılan reçetelerden de 3 TL alınıyor.

-Bir reçeteye 3 kutudan fazla ilaç yazılması durumunda, fazladan yazılan her kutu ilaç için 1 TL ilave katkı payı alınması uygulamasına geçildi.

-Son olarak da çocuklar için aylık 51 TL ile 306 TL arasında değişen tutarlarda Genel Sağlık Sigortası Primi ödenmesi zorunluluğu uygulamaya konuldu.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.