logo yeni

MUSTAFA KALAYCI'DAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

tbmm4MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yüz binlerce işçi insanca çalışma koşullarından uzak ve iş güvencesinden yoksun biçimde taşeron (alt işveren) şirketler vasıtasıyla çalıştırılmaktadır. Çalışma şartlarında hukukun delindiği, işçilerin haklarından mahrum bırakıldığı, düşük ücretli ve sendikasız bir yapı oluşturulmuştur.

Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıt dışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan taşeron işçilik uygulaması, çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat yaratmaktadır.

İnsan onuruna yaraşır düzgün işlerin sunulması esas olması gerekirken, evrensel normlardan uzak kalarak, kar mantığıyla, fazla çalıştırılan, ancak karşılığı ödenmeyen, bir nevi kölelik sistemini andıran taşeronlaşma kabul edilemez bir durumdur.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında, büro işlerinden ameliyathanelere, temizlikten güvenliğe, iş makinası operatörlüğünden mühendisliğe varıncaya kadar her işte hizmet alımı yoluyla taşeron işçisi çalıştırılır hale gelinmiştir.

Kamu hizmetlerinin sorumluluğu gereği Devletin süreklilik arzeden görevleri daimi kadrolarda çalışan personel eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Nitekim, çeşitli kamu kuruluşlarında yapılan taşeron uygulamalarının hileli olduğu ve taşeron işçilerin başından itibaren kamu kurum ve kuruluşunun asli işçisi olduğu yönünde, Yargıtay’ın da onadığı çok sayıda yargı kararı bulunmaktadır..

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden de birçok farklılık bulunmaktadır. Bu durum Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenlerle, süreklilik arzeden kamu görevlerinde çalıştırılan tüm taşeron işçileri kadroya alınmalıdır. Bu Kanun Teklifinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanların niteliklerine uygun sürekli işçi ya da memur kadrolarına atanabilmeleri öngörülmektedir.”

Kanun teklifinin metni:

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1– Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde hizmet alımı yoluyla alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, varsa aynı unvanlı ya da niteliklerine uygun sürekli işçi ve memur kadrolarına, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde çalıştığı kurumlarınca atanırlar.

Bu Kanun hükümlerine göre memur ve sürekli işçi kadrolarına atananların, daha önce kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde geçen hizmet süreleri intibak işlemlerinde kamu hizmeti olarak değerlendirilir. Ayrıca daha önce kıdem tazminatı alınmamış hizmet süreleri ikramiye ya da kıdem tazminatı hesabında da dikkate alınır.

Bu Kanunun uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.