logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİNİN 6495 SAYILI TORBA KANUNA İLİŞKİN İPTAL KARARI YAYIMLANDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa mahkemesi3Anayasa Mahkemesi, 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümlerinin iptaline Karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin 4 Aralık 2014 tarihli toplantısında verilen  bu Karar, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

İptaline karar verilen düzenlemeler arasında, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsam dışında tutan düzenleme de yer alıyordu.

İptal edilen düzenlemelerden bazıları

**6495 sayılı Kanunun 33 üncü. maddesiyle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine eklenmiş olan fıkra iptal edildi. (Bu düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasına da karar verilmişti.)

İptal edilen düzenleme;

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

**6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin(h) fıkrasının (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları iptal edildi. (Bu düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulmasına da karar verilmişti.)

İptal edilen düzenleme;

“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve daha hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması hâlinde görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”

**6495 sayılı Kanunun (cc) fıkrasıyla değiştirilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan “...% 50’den fazla olan. ” ibaresinin ve (b) bendinde yer alan “Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla. ” ibaresi iptal edildi. (İptal Kararı bugünden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.)

İptal edilen düzenleme;

“a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,”

Anayasa Mahkemesi Kararının tamamı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.