logo yeni

calisanlar2 copy

GÜNDEMDEKİ TASARI KAMU ÇALIŞANLARINI ENDİŞELENDİRİYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısında, kapanacak belediye ve diğer kurumlardaki personelin başka kurumlara nakline ilişkin yer alan düzenlemeler, personelin özlük haklarını ve sosyal yaşantısını da olumsuz etkileyecek hükümler içeriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 13 ilin büyükşehir olması öngörülürken, aynı zamanda bu illerde 24 yeni ilçe kurulmakta, yeni kurulan ilçeler için ise 3.229 kadro ihdas edilmektedir.

29 il büyükşehir belediyesi oluyor ve buralarda;

-Köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılıyor.

- Köyler mahalle olarak, belde belediyeleri de mahalleleriyle birlikte bağlı olduğu ilçenin belediyesine katılıyor.

- Bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılıyor.

- İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği kaldırılıyor.

- İçişleri Bakanlığı teşkilatına dahil olmak ve Valiye bağlı olmak üzere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruluyor.

Yeni kurulmakta olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezlerinin yerel yönetim birimi mi merkezi idareye ilişkin birim mi olacağı belli olmadığı gibi, görevleri de il genel meclislerinin yürütmekte olduğu fonksiyonlarla uyumlu değildir.

Büyükşehir olmayan (52 il) diğer illerde;

-2011 yılı nüfusu 2000’in altındaki belediyelerin tüzel kişiliği, ilk mahalli seçimden geçerli olarak kaldırılıp köye dönüştürülüyor (559 belediye),

-29 il özel idaresi, 1.591 belde belediyesi ve 16.082 köyün tüzel kişiliği ilk mahalli seçim itibariyle sona eriyor (559 belde köye dönüşmekte);

Buna göre, ülke genelindeki toplam sayısı;

*2.950 olan belediyelerin % 54’ü kapanmakta,

*1.977 olan belde belediyelerinin % 80,5’i kapanmakta,

*34.395 olan köylerin % 46,8’i mahalleye dönüşmektedir.

-Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin; bazı yetkileri kanunun yayımı tarihi itibariyle ilçe belediyesi onayına bağlanmakta, personelinin ilk mahalli seçim itibariyle ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilmesi öngörülmekte,

-Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin, personelinin kanunun yayımı tarihi itibariyle ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilmesi öngörülmekte

-Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden komisyon marifetiyle ihtiyaç fazlası olarak belirlenen memur, sözleşmeli ve işçilerin Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi öngörülmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.