logo yeni

calisanlar2 copy

KÖYDE YAŞAYANLARIN CANI ÇOK SIKILACAK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısının kabul edilmesiyle, sayıları 34.395 olan köylerin %46,8’i  mahalleye dönüşecek. Köylerin mahalle olması, köy halkının türlü yüksek vergiler ve birçok yeni uygulama ile tanışmasına sebep olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısında yer alan mevcut düzenlemelere göre, köy halkı yaşam alanı üzerindeki birçok hakkını kaybetmekte, yeni birçok mükellefiyetlere maruz kalmaktadır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan suyu bedava kullanan vergi muafiyetine sahip köyler; belediye sınırlarına alınmakla bu hak ve menfaatleri kaybettiklerinden köylü için hayat daha pahalı, daha karmaşık hale gelecektir. Kanunlarla getirilen sınırlandırmalar nedeniyle bu alanlarda hayvancılık yapılması da mümkün olmayacaktır. Sonuç itibariyle köyde yaşayan insanların ekonomik ve sosyal hayatı kısıtlanacaktır.  

Tasarı aynen yasalaşırsa;

Köylü artık emlak vergisi ödeyecek

Hem de büyükşehir tarifesi üzerinden, yani % 100 artırımlı emlak vergisi ödeyecek. Buna göre, Köylü;

- Evler için binde 2 oranında,

- Diğer binalar için binde 4 oranında,

- Araziler için binde 2 oranında,

- Arsalar için binde 6 oranında emlak vergisi ödeyecek.

- Ayrıca ödeyeceği bu vergilerin % 10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payını ilave olarak ödeyecek.

Bu Kanun çıkarsa, yürürlüğe girer girmez emlak vergisi ve katkı payı ödenmeye başlanacak.

Halen emlak vergisinden muaf olan, köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile köylünün hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları için de artık emlak vergisi ödenecek.

Köylü içme ve kullanma suyuna artık para ödeyecek

Köylü kuyudan kullandığı suya bile para ödeyecek. Su parası 5 yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’i üzerinden ödenecek, daha sonra tamamı uygulanacak.

Köylü çöp vergisi ödeyecek

Hem de büyükşehir tarifesi üzerinden, yani % 25 artırımlı çevre temizlik vergisi ödeyecek. Çöp vergisi 5 yıl alınmayacak, sonra ödenmeye başlanacak.

Köylüye başka yeni vergi ve harçlar da gelecek

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi, harç ve katılım payları köyler ve köylüler için de uygulanacak. Köylünün de 5 yıl sonra tabi olacağı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi, harç ve katılım payları şunlardır:

Çevre Temizlik Vergisi (%25 artırımlı),

İlan ve Reklam Vergisi (tabela vergisi),

Eğlence Vergisi,

Haberleşme Vergisi,

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi,

Yangın Sigortası Vergisi,

İşgal Harcı,

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı,

Kaynak Suları Harcı,

Tellallık Harcı,

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,

Bina İnşaat Harcı,

İmar Harçları (Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı),

İşyeri Açma İzni Harcı,

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,

Sağlık Belgesi Harcı,

Yol Harcamalarına Katılma Payı,

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı,

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı.

Belediye hizmetleri ilçe belediyesinden ve ildeki büyükşehir belediyesinden verilecek

Su, kanalizasyon işleri,toplu taşıma hizmetleri,köyün meydan ve anayolları ile köyü ilçeye bağlayan yolların yapımı, bakım ve onarımı, temizliği, karla mücadele çalışmaları ve buralardaki reklam ve ilan işleri ildeki büyükşehir belediyesince, büyükşehir belediyesi yetki alanı dışında kalan imar işleri ile yollar ve sokaklara ilişkin hizmetler, çöp toplama, evlendirme, cenaze defin gibi hizmetler ilçe belediyesince yapılacak.

Köylü köye yapılacak yol, kanalizasyon ve su tesislerinin harcamalarına katılma payı ödeyecek

Bu uygulamaya 5 yıl sonra başlanılacak.

Belediyenin ruhsatı olmaksızın her nevi inşaat yasak

Bu yasak 5 yıl sonra başlayacak.

Köylünün ahır yapacağı yerlere sınırlama getirilecek

Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre Belediye ahır yapılamayacak yerleri belirleyecek.

Köydeki esnaf ve sanatkarın yükümlülükleri artacak

Köydeki esnaf artık basit usulde değil, mecburen gerçek usulde vergilendirilecek. Yani ödeyeceği vergi artacak, her ay KDV, 3 ayda bir Gelir Vergisi ve en az 3 ayda bir Gelir Vergisi stopaj beyannamesi verecekler. Her beyanname için damga vergisi ödeyecek, yazar kasa alacak, defter tutacak, bunun yanında mali müşavirle çalışacak ve ücretini ödeyecek, esnaf odaları üye kayıt ücreti ve yıllık aidatlar %100 artacak,

Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlar ile ilgili gelir vergisi muafiyeti kalkacak,

Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve yolcu taşıma işletmeleri ile tarım işletmelerinin kurumlar vergisi muafiyeti kalkacak.

Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri ile ilgili gelir vergisi istisnası kalkacak.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.