logo yeni

ÖĞRENCİLERDEN FAZLA ALINMIŞ KATKI PAYLARI İADE EDİLECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

maas92014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin düzenlemede değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarlarına ilişkin düzenlemede bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler bazılarına göre;

-Çift ana dal programına kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınacak.

-2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere iade edilecek.

Öte yandan, bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre; vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim programlarından Devlet yükseköğretim kurumlarının birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olacak.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7721

Ekli “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 22/5/2015 tarihli ve 5258419 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 15/9/2014 tarihli ve 2014/6787 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(bu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla)” ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çift ana dal programına kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

(3) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

"2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın değişiklik öncesi hali için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.