logo yeni

ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA HALLERİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerFakülte Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte yapılan değişikliklerle askeri öğrencilikten çıkarılma halleri de yeniden belirlendi.

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan “Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarının organ ve görevlerine ilişkin hususlarda, askeri öğrencilerin disiplin esaslarında bazı değişiklikler yapılırken, askeri öğrencilikten çıkarılma halleri de yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri adına öğrenim yapan askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilikten çıkarılacak:

**Yüksek disiplin kurulu kararı ile;

  a-Disiplin notunun tamamını kaybedenler askerî öğrencilikten çıkarılır.

  b-Disiplin notuna bakılmaksızın;

    -Askerî öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde askerî öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,

    -Askerî öğrenciliğe giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler,

    -Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabii mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler,

    askerî öğrencilikten çıkarılır.

**Yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeden;

  a-Yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilecek rapora dayanılarak sağlık durumları bakımından askerî öğrenciliğe devam olanağı kalmayanlar,

  b-İlgili Kuvvet Komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının müsaadesi olmadan, kendi istekleri ile öğrenim dallarını ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirenler,

  c-Süresi içerisinde okudukları okuldan mezun olamayanlar,

  ç-Öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okullar tarafından öğrencilik hakkı sona erdirilenler,

  d-Diğer ilgili mevzuatta belirtilen eylemlerinden dolayı askerî öğrencilik hukukunu kaybedenler,

  askerî öğrencilikten çıkarılır.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.