logo yeni

ASKERLİK YAPARKEN ÖLÜM VEYA ENGELLİ HALE GELMEDEN DOLAYI NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerBarışta ve seferde askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, sosyal güvenlik ve nakti tazminat düzenlemeleri kapsamında aylık bağlanmaması ve tazminat ödenmemesi kaydıyla, ölenlerin dul ve yetimleri ile askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelenlerin kendilerine ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

31/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan hususlardan bazıları şöyle:

**Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki kişiden dolayı tazminat ödenebilmesi için, tazminata konu olayın; yedek subaylar için, askerliğe sevk edildiği tarih ile sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihi arasında, Milli Eğitim Bakanlığı emrine yedek subay öğretmen olarak tefrik edilenler için askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi arasında, kısa dönem erbaş ve er olarak askerlik hizmetine alınanlar için, askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla askerliğe sevk edildikleri tarih ile askerlik hizmet süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması gerekiyor.

**Askerlik Kanunu kapsamındaki kişiden dolayı tazminat ödenebilmesi için, tazminata konu olayın; askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla (askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariç) askerliğe sevk edildiği tarih ile askerlik hizmet süresinin bitim tarihi arasında meydana gelmiş olması gerekiyor.

**Yükümlünün; hava değişiminin askerlik hizmetinden sayılan bölümünü aşan süre içerisinde hava değişimine neden olan hastalık nedeniyle askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesi veya ölmesi, kışlada geçen ve askerlik hizmetinden sayılmayan istirahat süreleri ile hizmetten men cezalarının infaz süreleri içerisinde askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesi veya ölmüş olması tazminat ödenmesine engel olmayacak.

**Yükümlünün;

Ölümüne veya engelli hale gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte, bakaya, firar, izin tecavüzü, kısa süreli kaçma, hava değişimi tecavüzünde bulunması,

Engelli hale gelmesine sebep olan fiilin kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçlarından en az birini oluşturması ve bahse konu suçlardan cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş olması veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi hüküm giymesi,

Ölümü ve askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesinin intihar veya intihara teşebbüs sonucu meydana gelmesi,

gibi hallerinde ise tazminat ödenmeyecek.

**Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılacak. (Ölenler için 2015 yılı ilk altı ayı için yapılacak tazminat ödemesinin net miktarı 31.482,42 TL olacak.)

**Engelli hale gelenlere, Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilecek maluliyet derecelerine göre 6 farklı derece için belirlenen gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılacak. Örneğin 6. Derece engelli için 240.000 gösterge, 1. Derce engelli için 400.000 gösterge. (6. Derece engelliler için2015 yılı ilk altı ayı için yapılacak tazminat ödemesinin net miktarı 18.889,45 TL olacak.)

**Tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve ödenecek tazminat haczedilemeyecek.

Yönetmelik metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.