logo yeni

YARGITAY MOBBİNGİN ASGARİ ŞARTLARINI SIRALADI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mobbingYargıtay, mali müşavir olarak çalışmakta iken ayrılan ve ayrılma sebebi olarak işyerinden şahsına karşı olumsuz düşünceler olmasını gösteren bir kişinin mobbing iddiasını yeterli bulmadı.

Aksaray'da özel bir işyerinde mali müşavir olarak çalışan kişi, yönetim değişikliği sebebi ile başka birime müdür olarak atanırken, şahsına karşı olumsuz düşünceler olması sebebi ile işten ayrılmak zorunda kaldığını ve  kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, bu mobbing sonucu kıdem tazminatı ile fazla çalışma ve mobbing tazminatı ödenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Yerel mahkeme kişinin talebini kabul ederek, kıdem tazminatı ve mobbing tazminatı ödenmesine karar verirken, Yargıtay mobbingin asgari şartlarının oluşmadığını ifade ederek talebi reddetti.

Mobbing oluşabilmesi için gerekli şartlar

Kararda mobbingin tanımını da yapan Yargıtay, mobbingin oluşması için gereken şartları sıraladı. Yargıtay’a göre mobbing oluşabilmesi için gerekli eylemler şöyle ifade edildi:

"Mahkemece, iş sözleşmesinin feshinden önceki son üç ay içinde meydana geldiği ileri sürülen eylemler psikolojik baskı (mobbing) olarak değerlendirilmiş ise de mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir."

Mobbing iddiasının yeterli ve inandırıcı delillerle ispatı gerekir

Kararın devamında mobbing iddiasında bulunan kişinin bu durumu ispat etmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda, davacı işçinin iki kez istifa ettiği, ilk istifasında mobbingten bahsetmediği gibi istifanın kabul edilmemesi halinde başka yerde görevlendirme talep etmesi üzerine davacının işyerinin değiştirilerek yurtlar müdürlüğünde uzman olarak çalışma teklif edildiği; davacının bu görevlendirmeyi kabul ederek 3,5 ay süre ile yeni görev yerinde çalıştıktan sonra mobbing uygulandığı gerekçesi ile ikinci kez istifa ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının önceki çalıştığı bölüm ile 10 dakika yürüme mesafesinde olduğu, odasında tek başına çalıştığı tespit edilmiş ise de davacının mobbing iddiasının yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlandığının kabulü mümkün değildir. Hal böyleyken, davanın reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.