logo yeni

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM VE SINAV GELİRLERİ NERELERE HARCANACAK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

ozel guvenlik 35188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişiklikle; özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilecek gelirlerin nerelerde kullanılacağı düzenlendi.

“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”te yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle; özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme ücretlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Yönetmeliğe bir madde eklenmesi suretiyle yapılan düzenlemeye göre;

**Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme ücretleri İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bu ücretlerle ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından yürütülecek.

**Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilecek gelirler; Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal, araç ve hizmet alımları, sigorta giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, harcırah ve “Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar”a göre yapılacak ödemeler ile döner sermaye işletmelerinde kullanılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ücret

Ek Madde 1 – Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlıkça belirlenir ve bu ücretlerle ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla yürütülür.

Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilerek döner sermaye bütçesine aktarılan gelirler; Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal, araç ve hizmet alımları, sigorta giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, harcırah ve 40 ıncı madde ile 13/11/2006 tarihli ve 2006/11239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karara göre yapılacak ödemeler ile döner sermaye işletmelerinde kullanılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılır.

Bu iş ve işlemlere dair hususlar Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.