logo yeni

calisanlar2 copy

MEB İLKSAN'DA NE YAPMAK İSTİYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Milli Eğitim Bakanlığı, olmayan bir gerekçeye dayanarak, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsünde değişiklik yaptı ve Sandık üyeliği kapsamı dışına çıkmış olanlara da üyelik imkanı getirdi. Bu yolla, İLKSAN organlarının seçimlerini yönlendirmek ve Sandık yönetiminde etkinliği ele geçirmek daha kolay hale geldi.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, 4357 sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı olarak kurulmuştur. 

Kanunun 11 inci maddesinde, “Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtlarıöğretmenleri, arızalıçocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.” denilerek Sandığa zorunlu üyelik öngörülmüş ve sadece “Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.” şeklinde isteğe bağlı bir üyelik düzenlemesi getirilmiştir.

Sandık Ana Sözleşmesinde ise, “Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun ... 11 inci maddesinde sayılarak belirtilmiştir. Mezkûr maddede görevleri ve görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz.” ve “Üyelikleri sona erenlere, .. ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.” denilmiştir. 

Sandık Ana Sözleşmesi değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sandık Ana Statüsünde değişiklik yaparak, “Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar”ın da istemeleri halinde üyeliklerini sürdürmelerine imkan sağlamıştır.

Gerekçenin dayanağı yok

Bu düzenlemeye gerekçe olarak da, Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarına atananlar bakımından, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliğinin 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirilmesi gösterilmiştir.

Ancak, İLKSAN Kanununda, Sandığa zorunlu üye olacağı öngörülen Milli Eğitim Bakanlığı personeli tek tek sayılmış ve isteğe bağlı üyelik imkanı sadece emekli olan üyeler için getirilmiştir.

Öte yandan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında “Bu Kararın, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu maddede öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.” denilmiştir.

Kamu Hakem Kurulu Kararında, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanan ve Sandık Kapsamında bulunanların Sandık zorunlu üyeliği ortadan kaldırılırken, Sandık kapsamı dışında başka bir göreve atanarak sandık üyeliği sona erenlerin üyeliklerinin devamı ise öngörülmemiştir.

MEB kendi Genelgesi ile de çelişti

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının Kamu Hakem Kurulu Kararı sonrası yayınladığı Genelge'de de, İLKSAN Kanununda sayılan görevlere atananlar bakımından üyeliğin ihtiyari hale getilirmiş olduğu ve ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Genelgede, sürekli olarak "üyelik kapsamına dahil unvan ve yerlere atananlar" vurgusu yapılmış ve üyelik kapsamı dışındaki yerlere atanmaları sebebiyle üyelikleri sona erenlerin  tekrar üyelik kapsamında bir görev almaları halinde isterlerse üyeliklerini devam ettirebilecekleri de belirtilmişitr.

MEB, İLKSAN Kanununa aykırı olarak ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında olmayan bir husustan hareketle, konuya ilişkin kendi Genelgesine de aykırı şekilde,  İLKSAN Ana Sözleşmesinde değişiklik yapmış ve "üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananların üyeliklerinin devamı" sağlanmıştır. 

Söz konusu Genelge

 genelge page 1

 genelge page 2

 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.