logo yeni

calisanlar2 copy

TAŞERON ÇALIŞANLARIN KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

ise girme8696 sayılı KHK kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Tebliğ yayımlandı.

TAŞERON İŞÇİLER KAMUYA ALINDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

taseronBugün (24 Aralık 2017) yayımlanan “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile, 375 sayılı KHK’da da değişiklikler yapıldı ve kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin kamuda istihdamı sağlandı.

NAKTİ TAZMİNAT ÖDEME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

maasNakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Bazı Kamu Görevlilerine Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Olağanüstü Hal Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve sakat kalanlara, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesine, aylık bağlanmasına ve yapılacak diğer yardımlara ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapıldı.

YENİ FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER KURULDU (6/12/2017)

Aktif . Yayınlanma mansethaber

akademikBakanlar Kurulunun 11/9/2017 tarih ve 2017/10830 sayılı Kararı ile, bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulurken, bazı fakülte ve yüksekokullar da kapatıldı.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.