logo yeni

MHP’NİN KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK VAATLERİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ismailfarukaksuGeçtiğimiz Pazar günü kamuoyu ile paylaşılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2015 Genel Seçimleri Beyannamesinde yer alan vaatlerden kamu çalışanlarına ilişkin olanlarla ilgili olarak, MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Faruk AKSU tarafından açıklama yapıldı.

MHP’nin Seçim Beyannamesinde kamu yönetimi ve kamu çalışanlarına ilişkin çeşitli vaatlerin yer aldığını belirten AKSU, bu vaatlerin bazılarından şu şekilde söz etti:

**Halkın güven duyduğu ve halkına güvenen bir kamu yönetimi tesis etmek amacıyla, kamuda katılımcı bir yönetim yaklaşımı benimseyeceğiz. Öte yandan, kamunun düzenleme ve denetleme yetkisini güçlendirirken, hizmetlerin sunumunda vatandaş memnuniyetini esas alıp, kamu görevlerinin nüfuz ve güç aracı olarak kullanımının önüne geçeceğiz.

**Devlet memurlarına verilmiş olan disiplin cezalarını affedeceğiz. Daha önce birkaç defa disiplin affı çıkmış olması bu konuda yeni beklenti yarattığından, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ve yolsuzluk suçlarıyla ilgili olanlar hariç olmak üzere, disiplin cezalarını bütün sonuçlarıyla affedeceğiz.

**Daha önce çıkarılan ve memurlara 1 derece veren kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlara 1 derece vererek, bundan sonra işe gireceklerin de memuriyete 1 derece ileriden başlamasını sağlayacağız. Böylece, bu konuda oluşmuş eşitsizlik giderilirken, memurların 1 derece talebini de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız.

**Çalışırken yararlanılan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, görevde iken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki farkın fazla olmasına neden olduğundan, bunun yarattığı mağduriyetleri gidermek amacıyla, kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemelerin emekli emekli aylığına yansıtılmasını sağlayacağız.

**Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen emekli ikramiyesinde 30 hizmet yılı sınırını, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanların da yararlanacağı şekilde tamamen kaldıracağız.

**Kamudaki taşeron işçi, 4/C, vekil, sözleşmeli ve geçici statülerde çalışanların; vekil imam ve müezzinlerin; sözleşmeli ve geçici öğretmenlerin kadro sorununu çözeceğiz. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde, ilgililerin kamu kurumlarındaki çalışma sürelerine, eğitimlerine ve yaptıkları işlere bakarak farklı uygulamalara gideceğiz. KPSS’ye hazırlanan çok sayıda işsizin durumunu da göz önünde bulundurarak, eşitlik ve adalet anlayışı çerçevesinde ve asli sürekli işlerde çalışanların istihdam edilmeleri sağlanarak, taşeron işçilerin mağduriyetleri giderilmiş olacak.

**Geçici ve mevsimlik işçilerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler yapmanın yanı sıra kamu işçilerinin naklen atanmasına imkan sağlayacağız.

**Ek göstergesi 3000’den az olan 1 inci derecedeki her unvanda müdür kadrosu için 3000 ek gösterge getireceğiz. Müdürlerin büyük bir kısmı hakkında halen 1 inci derecede 2200 ek gösterge uygulanıyor.

**Müdür yardımcısı ve Şef kadrolarında görev yapanların maaş düşüklüğü sorununu çözeceğiz. Özel hizmet tazminatlarında artış yaparak bu iyileştirme sağlanabilir. Ayrıca, eğitim durumları bakımından herhangi bir engel bulunmadığı halde, kadroları belli bir derecenin üzerine çıkarılmadıkları için mağduriyet yaşayan Devlet memurlarının üst derecelere çıkma sorununu gidereceğiz. Örneğin, Üniversite mezunu olup memur kadrosunda görev yapanlar, hizmet süresi ne kadar olursa olsun 5 inci derece kadroda bırakılıyor ve bu memurlar üst derecelerin özel hizmetinden yararlanamadığı gibi yeşil pasaport alma hakkından yararlanamıyorlar.

**Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili mağduriyetleri gidereceğiz. Bu kapsamda, bu hizmet sınıfı kapsamında olanlar için ek gösterge belirlenmesi yoluna da gidilebilir.

**Öğretmen ve avukatların ek göstergesini 3000’den 3600’e çıkaracağız. Bu yönde yapılacak düzenlemeyle, 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin emekli maaşı aylık 416 TL, emekli ikramiyesi de 14.989 TL artmış olacak.

**Atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamını, kademeli olarak ve belli bir program dahilinde atayacağız. Atama bekleyen öğretmen sorunu çözmek için öncelikle öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakmayacağız.

**Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeye gideceğiz. Ayrıca, eğitime hazırlık ödeneğini artırmanın yanı sıra bu ödenekten eğitim kurumlarında çalışan tüm personelin yararlanmasını sağlayacağız.

**Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşasını sona erdirmek için, aynı işi yapan sağlık çalışanlarının aynı mali ve sosyal haklardan yararlanmasını sağlayacağız. Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek tedbirleri alırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı da getireceğiz.

**Zor koşullarda görev yapan infaz koruma memurlarına, çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı getireceğiz. Mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet hizmetleri çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla diğer özlük haklarında gerekli iyileştirmeleri yapacağız.

**Yükseköğrenim mezunu polis memurlarının ek göstergesini 3600'e yükselteceğiz ve bunu yaparken Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan yönetici personelin ek göstergelerini yeniden belirleyeceğiz. Ayrıca, emniyet çalışanlarının çalışma süreleri ile fazla çalışma ve fazla çalışma karşılığı ücretleri konusunda yeni düzenlemeler yapacağız. Emniyet mensuplarının çalışma şartlarını dünya standartlarına kavuşturacağız.

**Yüksekokul seviyesine çıkarılan astsubay okullarından mezun oldukları halde gerekli intibakları yapılmayan astsubayların ve emeklilerinin intibaklarını yaparak mahrum kaldıkları haklarını vereceğiz. Öte yandan, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara ilişkin düzenlemelerde gerekli değişiklikleri yaparak bu kapsamdaki personelin özlük, mali ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.