logo yeni

SEKTÖREL İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORTÖRÜ KADROLARINA ATAMALAR BAŞLADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 6Kariyer meslek personelinden bazıları, istekli olup olmadıklarına bakılmaksızın, Başbakanlık teşkilatı içerisinde yer alan Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine atandı.

11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanunla, Başbakanlık teşkilatı içerisinde yer alan Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi için yeni kadrolar ihdas etmiş ve bu kadrolardan “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü” kadrosuna atanma ve özlük hakları konusu da düzenlenmişti.

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi

Ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletişim, ulaştırma, çevre, şehircilik ve uluslararası ilişkiler alanları ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda Başbakanlığa danışmanlık yapmak üzere oluşturmuş olan “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi”, bir Başbakan Başmüşavirinin başkanlığında faaliyet yürütüyor.

Raportör kadrolarına atama ve görevlendirme

3056 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre, bu birim için ihdas edilen “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü” kadrolarına, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer meslek personelinden bazılarının asaleten atanması ya da görevlendirilmesi mümkün olabiliyor.

Kanundaki düzenlemeye göre, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi için çeşitli derecelerde toplam 380 adet Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilmiş olup, bu kadroların en çok 266 adedine, 11 Eylül 2015 tarihine kadar diğer kurumların kariyer meslek personeli arasından muvafakatleri aranmaksızın atama yapılabiliyor.

Bu kapsamda, üst kurul diye adlandırılan (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) düzenleyici ve denetleyici kurumların bazılarında görevli kariyer personelin bir kısmı, istekli olup olmadıklarına bakılmaksızın geçtiğimiz hafta içerisinde “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü” kadrolarına asaleten naklen atandı.

Atama ve görevlendirmede ilgililerin rızası

Raportör kadrolarına asaleten atama ve geçici görevlendirmeler, memurların bir kurumdan diğerine naklen atanmasında veya geçici görevlendirilmesinde geçerli olan genel hükümlere göre yapılacak.

Ancak, 11 Eylül 2015 tarihine kadar olan süre içerisinde, Raportör kadrolarından en çok 266 adedine kariyer meslek personelinin atanmasında, personelin isteğinin olup olmadığına bakılmıyor.

Mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları?

Raportörlerin aylık maaşları ücret ve tazminat göstergesine göre ödeniyor. Ayrıca, 25 yıl hizmet bulunan ve derece/kademesi ¼ olan Raportör için; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı uygulanacaktır. Bu belirlemelere göre, 2015 yılı ilk 6 ayında 1. derece kadrodaki Raportörün aylık net maaşı (%15 gelir vergisi diliminde ve bekar) 4.995 TL olacaktır.

Ancak, Raportör kadrolarına 11 Eylül 2015 tarihine kadar naklen atanacak olan kariyer meslek personelinin mali hakları, önceki kadroları için geçerli olan uygulamalar çerçevesinde ödenmeye devam olunacak.

Raportör kadrolarında geçici olarak görevlendirilenlerin; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kadrolarının bulunduğu kurumları tarafından ödenecek.

Raportör kadrosuna atanabilecek kariyer meslek personeli

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına asaleten atanabilecek ya da geçici olarak görevlendirilebilecek olan kariyer meslek personeli şunlar:

-Kamu kurum ve kuruluşlarının (375 sayılı KHK kapsamındaki) merkez teşkilatındaki başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçiler,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları.

-Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri,

-Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları,

-Kurumların merkez teşkilatındaki; Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.