logo yeni

VETERİNER HEKİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

veterinerHayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanlarında istenilen düzeye ulaşılması için veteriner hekimlere bu alandaki idari yapılar içerisinde yetki ve sorumluluklar verilmesi gerektiğinden hareketle Milletvekili Özcan YENİÇERİ tarafından verilen bir soru önergesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER tarafından cevaplandırıldı.

Soru önergesinde; Ülkemizde gelişmiş ülkelerin tersine bir uygulamaya gidilerek, veteriner hizmetleri hem hayvancılık hem de koruyucu halk sağlığı faaliyet alanlarından uzaklaştırılarak etkisiz kılındığı; hayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanlarında istenilen düzeye ulaşılması düşünülüyorsa veteriner hekimlere bu idari yapılar içinde gereken yetki ve sorumluluğun verilmesi gerektiği; Zoonoz hastalıkların (hayvandan insana gecen hastalıklar: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, Şarbon, Kuduz vb.) veteriner hekimlerin halk sağlığında mücadele etmesi gereken en önemli unsurlar olduğunun konunun uzmanlarınca ifade edildiği belirtilerek, şu sorulara cevap verilmesi istenmişti:

1) Şubat 2015 itibarı ile bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca hayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanlarında veteriner hekimlere ilgili idari yapılar içinde gereken yetki ve sorumluluğun verilmesi adına çalışma yürütülmekte midir?

2) Yürütülüyorsa, anılan çalışma hangi aşamadadır?

3) Şubat 2015 itibarı ile bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca Zoonoz hastalıkların önlenmesi (hayvandan insana gecen hastalıklar: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kus Gribi, Şarbon, Kuduz vb.) adına çalışma yürütülmekte midir?

4) Yürütülüyorsa, anılan çalışma hangi aşamadadır?

Önergeye verilen cevap

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Resmi Kontroller, İtiraz Hakkı ve Resmi Sertifikalar başlığı altında yer alan 31. Maddesinin sekizinci fıkrasındaki “Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir.” hükmü gereğince veteriner hekimler görev yapmaktadır.

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler piyasaya çiğ et arz eden kesimhaneler, av hayvanı işleme tesisleri ve parçalama tesislerindeki denetimleri yürütmektedirler.

Diğer taraftan; “Ulusal Salmonella Kontrol Programı” oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi ile Bakanlığımız işbirliğinde “Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi” konulu TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Bu projede Bakanlığımıza bağlı laboratuvarlar ile Bakanlığımız personeli veteriner hekimler görev yapmaktadır.

Zoonoz hastalıklarda koruyucu hekimlik uygulamasına ilişkin işlemler Bakanlığımız İl Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımızca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele çalışmaları yürütülmektedir.

Hayvan hastalıkları mücadelenin serbest veteriner hekimlerinde katkıları ile daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için, uygulayıcılara yönelik programlı şap ve brusella aşılamalarında, aşılanan hayvan başına “Programlı Aşı Uygulamaları Desteği” yapılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.