logo yeni

MGK GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mgk genel sekreterligiMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan memurların disiplin amirleri belirlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların disiplin ve üst disiplin amirlerinin kimler olacağı belirlendi.

Söz konusu Yönetmelik

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

EK-1 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

BİRİMİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A-     GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter Başbakan  
Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter  
Genel Sekreterlikte görevli personel Genel Sekreter  
Genel Sekreter Yardımcılığında görevli personel Genel Sekreter Yardımcısı  
B-      HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1 inci Hukuk Müşaviri Genel Sekreter  
Diğer Personel 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Sekreter
C-      DAİRE BAŞKANLIKLARI
Daire başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter
Grup Başkanı Daire başkanı Genel Sekreter Yardımcısı
Müşavir, Uzman, Uzman Yardımcısı ve diğer personel Daire başkanı Genel Sekreter Yardımcısı

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.