logo yeni

KAMU KURUMLARINDA YER ALAN TÜM MEMUR KADROLARI VE UNVAN KODLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilatKamu kurum ve kuruluşlarının kadro işlemleri 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılmaktadır.

Kadroların iptali, kadro unvanlarının değiştirilmesi veya yeni kadroların ihdasında esas alınan bu KHK ekinde, tüm kamu kurumlarının kadrolarına da yer verilmektedir.

İşte 190 ekinde yer alan, yani kamu kurumlarında Devlet memuru statüsünde istihdam edilen personele ait tüm kadro unvanları ve unvan kodları:

Unvan Kodu Unvan
5 Bakan Yardımcısı
10 Müsteşar
11 Müsteşar(Vali)
30 Müsteşar Yardımcısı
50 Başkan
51 Birinci Başkan
55 Cumhuriyet Başsavcısı
60 Diyanet İşleri Başkanı
61 Devlet Personel Başkanı
63 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
65 Enstitü Başkanı
67 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
70 Yüksek Kurum Başkanı
75 Gelir İdaresi Başkanı
98 Başbakan Başmüşaviri
100 Başbakan Müşaviri
105 Başbakanlık Müşaviri
106 Başbakanlık Müşaviri (Ş)
110 Bakan Özel Müşaviri
113 Bakanlık Yüksek Müşaviri
115 Bakanlık Müşaviri
116 Bakanlık Müşaviri (Ş)
120 Müsteşar Özel Müşaviri
125 Müsteşarlık Müşaviri
126 Müsteşarlık Müşaviri (Ş)
130 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı
140 Teftiş Kurulu Başkanı
147 Vergi Denetim Kurulu Başkanı
155 İş Teftiş Kurulu Başkanı
160 İhtisas Kurulu Başkanı
165 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
169 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı
170 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı
171 Yüksek Fen Kurulu Başkanı
173 Proje Grup Başkanı
174 Grup Başkanı
176 Grup Başkanı (Ş)
179 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı
180 Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
183 Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
186 A.P.K. Kurulu Üyesi
189 Yüksek Fen Kurulu Üyesi
200 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü
201 Tarım Reformu Genel Müdürü
202 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü
204 İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü
205 Personel ve Prensipler Genel Müdürü
206 Gıda ve Kontrol Genel Müdürü
208 Hayvancılık Genel Müdürü
209 Bitkisel Üretim Genel Müdürü
210 Mevzuatı Geliştirme ve Yay. Genel Müdürü
211 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
212 Sinema Genel Müdürü
215 Devlet Arşivleri Genel Müdürü
217 Ceza İşleri Genel Müdürü
218 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
219 Yıllık Prog. ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü
220 Hukuk İşleri Genel Müdürü
224 Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürü
225 Kanunlar Genel Müdürü
230 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü
233 Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü
234 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
235 Seçmen Kütüğü Genel Müdürü
240 Emniyet Genel Müdürü (Vali)
241 Avrupa Birliği Genel Müdürü
245 İller İdaresi Genel Müdürü
250 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
255 Mahalli İdareler Genel Müdürü
265 Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
270 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
275 Muhasebat Genel Müdürü
278 Gelir Politikaları Genel Müdürü
284 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü
285 Milli Emlak Genel Müdürü
289 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
290 Gümrükler Genel Müdürü
307 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
310 Ortaöğretim Genel Müdürü
311 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü
312 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü
313 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü
314 Kooperatifçilik Genel Müdürü
325 Din Öğretimi Genel Müdürü
351 Enerji İşleri Genel Müdürü
352 Maden İşleri Genel Müdürü
390 Çalışma Genel Müdürü
392 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
397 Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü
399 Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü
403 Güvenlik İşleri Genel Müdürü
420 İç Ticaret Genel Müdürü
433 Tanıtma Genel Müdürü
440 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü
441 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
442 Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
445 Güzel Sanatlar Genel Müdürü
451 Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü
452 Sigorta Primleri Genel Müdürü
455 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
465 Kamu Finansmanı Genel Müdürü
466 Temel Eğitim Genel Müdürü
468 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü
471 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
472 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
473 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü
474 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
476 İnsan Kaynakları Genel Müdürü
479 Destek Hizmetleri Genel Müdürü
481 Sigortacılık Genel Müdürü
482 Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü
483 Özel Öğr. Kurumları Genel Müdürü
484 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü
486 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü
494 Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü
500 Genel Müdür
505 Personel Genel Müdürü
506 Devlet Destekleri Genel Müdürü
507 Karayolu Düzenleme Genel Müdürü
508 Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
509 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü
510 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü
511 Deniz Ticareti Genel Müdürü
512 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü
513 Haberleşme Genel Müdürü
514 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü
515 Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
516 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
517 Telif Hakları Genel Müdürü
518 Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü
519 Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü
520 Petrol İşleri Genel Müdürü
521 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
551 Rehberlik ve Denetim Başkanı
552 Bilgi İşlem Grup Başkanı
553 İnşaat ve Emlak Grup Başkanı
554 Denetim Hizmetleri Başkanı
555 Dış İlişkiler Başkanı
556 Hukuk Hizmetleri Başkanı
570 İdareyi Geliştirme Başkanı
572 Strateji Geliştirme Başkanı
597 Rehberlik ve Teftiş Başkanı
601 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
602 Akademi Başkanı
603 Bilgi İşlem Başkanı
622 Müze Başkanı
625 Milli Kütüphane Başkanı
639 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
641 Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı
642 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı
645 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
650 Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
655 Kurum Başkanı
700 Başkan Yardımcısı
705 Başkan Vekili
706 Birinci Başkan Vekili
710 Cumhuriyet Başsavcı Vekili
712 Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
713 Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
714 Liman Başkan Yardımcısı
715 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
722 Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı
724 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı
725 Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
729 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
730 Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı
739 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı
740 Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
745 Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı
747 Akademi Başkan Yardımcısı
748 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
750 Kurum Başkan Yardımcısı
775 Genel Müdür Yardımcısı
776 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
778 Genel Müdür Yardımcısı (Ş)
825 Basın Müşaviri
830 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
860 Vakıflar Meclisi Üyesi
865 Yönetim Kurulu Üyesi
890 Olağanüstü Hal Bölge Valisi
900 Vali
901 Vali Yardımcısı
965 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
967 Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı
971 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
976 Gemi Sürvey Kurulu Başkanı
1045 İhtisas Kurulu Üyesi
1050 Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
1051 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi
1100 Bakanlar Kurulu Sekreteri
1105 Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri
1125 Genel Sekreter
1150 Genel Sekreter Yardımcısı
1153 Başkanlık Müşaviri
1154 Başkanlık Müşaviri (Ş)
1175 1. Hukuk Müşaviri
1180 Hukuk Müşaviri
1181 Hukuk Müşaviri (Ö)
1200 Federasyon Genel Sekreteri
1202 Üniversite Genel Sekreteri
1205 Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
1209 Diplomasi Akademisi Başkanı
1211 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
1215 Stratejik Araştırmalar Merkezi Sekreteri
1226 Başkatip, Konsolos, İkinci Katip, Muavin Konsolos, Üçüncü Katip, Ataşe
1227 İkinci Katip, Muavin Konsolos, Üçüncü Katip, Ataşe, Aday Meslek Memuru, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
1228 İkinci Katip, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos , Ataşe, Aday Meslek Memuru, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
1230 Daire Başkanı 2.Sınıf Başkonsolos
1235 Özel Kalem Müdürü, 3.Sınıf Başkonsolos
1266 Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
1270 Daimi Temsilci Yardımcısı
1273 Bilim ve Teknoloji Müşaviri
1277 Ekonomi Başmüşaviri
1278 Ticaret Başmüşaviri
1283 Ekonomi Müşaviri
1285 Eğitim Müşaviri
1289 Tarım Müşaviri
1290 Din Hizmetleri Müşaviri
1291 Ticaret Müşaviri
1296 Gümrük Müşaviri
1297 Maliye Müşaviri
1298 Avrupa Birliği Müşaviri
1300 Kültür ve Tanıtma Müşaviri
1302 Göç Müşaviri
1305 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
1312 Spor Müşaviri
1315 Danışman
1320 Uzman Müşavir
1340 Savunma Sekreteri
1351 Ekonomi Müşavir Yardımcısı
1355 Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı
1360 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı
1363 Ticaret Müşavir Yardımcısı
1365 Uzman Müşavir Yardımcısı
1375 Ataşe
1376 Gümrük Ataşesi
1377 Ekonomi Ataşesi
1378 Din Hizmetleri Ataşesi
1379 Din Hizmetleri Koordinatörü
1383 Ticaret Ataşesi
1386 Göç Ataşesi
1391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi
1395 Kültür ve Tanıtma Ataşesi
1400 Ataşe Yardımcısı
1417 Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı
1418 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşe Yardımcısı
1455 Din Görevlisi
1460 Mahalli Katip
1500 Başsavcı
1540 Dekan Yardımcısı
1550 Profesör
1555 Doçent
1565 Yardımcı Doçent
1570 Öğretim Görevlisi
1575 Okutman
1580 Çevirici
1585 Eğitim ve Öğretim Planlamacısı
1590 Araştırma Görevlisi
1800 Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı
1801 Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı
1802 Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı
1803 Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı
1804 Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı
1806 Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı
1807 Tahminler Dairesi Başkanı
1808 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
1809 Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı
1810 Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı
1811 Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı
1812 Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı
1813 İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı
1814 Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı
1815 İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı
1816 İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı
1817 Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı
1818 Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanı
1819 Uçuşa Elverişlilik Dairesi Başkanı
1820 Uçuş Operasyon Dairesi Başkanı
1821 Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi Başkanı
1822 Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı
1823 TUİK Daire Başkanı
1824 Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanı
1825 Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı
1970 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı
1971 İdari ve Mali İşler Başkanı
1990 Ağaçlandırma Dairesi Başkanı
1991 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
1992 İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı
1993 Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanı
1994 Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanı
1995 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanı
1996 Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanı
1997 Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanı
2000 Asayiş Dairesi Başkanı
2002 Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanı
2003 Silvikültür Dairesi Başkanı
2004 Tedarik Dairesi Başkanı
2006 Planlama,Koordinasyon ve Sosyal Destek Dairesi Başkanı
2008 İletişim Dairesi Başkanı
2009 Mali İşler Dairesi Başkanı
2011 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
2012 Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı
2016 Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı
2017 Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı
2018 Tercüme Dairesi Başkanı
2019 Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanı
2021 Yol Yapım Dairesi Başkanı
2022 Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanı
2023 Trafik Güvenliği Dairesi Başkanı
2024 Sanat Yapıları Dairesi Başkanı
2026 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı
2027 Araştırma Dairesi Başkanı
2028 Taşınmazlar Dairesi Başkanı
2029 Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı
2037 Birim Başkanı
2038 Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanı
2040 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı
2041 Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı
2042 İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı
2043 Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı
2044 Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı
2045 Barajlar ve Hes Dairesi Başkanı
2046 Yabancılar Dairesi Başkanı
2050 Basın-Yayın Dairesi Başkanı
2053 Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
2060 Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanı
2075 Damga Matbaası Dairesi Başkanı
2077 Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
2080 Darphane Dairesi Başkanı
2087 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı
2089 Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı
2090 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
2091 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
2092 Strateji Geliştirme Birim Başkanı
2094 Atıksu Dairesi Başkanı
2095 Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
2096 Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı
2097 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
2099 Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı
2101 Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı
2102 Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı
2103 Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı
2124 Dernekler Dairesi Başkanı
2125 Enerji Hammadde Etüd ve Arama Dairesi Başkanı
2132 Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı
2135 Enformasyon Dairesi Başkanı
2139 Enformasyon,Dökümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
2152 Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı
2156 Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı
2157 Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı
2161 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
2162 Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı
2163 Müdahale Dairesi Başkanı
2164 İyileştirme Dairesi Başkanı
2165 Fizibilite Etüdleri Dairesi Başkanı
2166 Sivil Savunma Dairesi Başkanı
2168 Deprem Dairesi Başkanı
2171 Gelir İdaresi Dairesi Başkanı
2174 Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı
2185 Güvenlik Dairesi Başkanı
2190 Haber Dairesi Başkanı
2200 Harita Dairesi Başkanı
2206 Hava Ulaşım Dairesi Başkanı
2207 Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı
2208 Hava Alanları Dairesi Başkanı
2209 Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı
2210 Havacılık Dairesi Başkanı
2222 Hayır Hizmetleri Dairesi Başkanı
2230 Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanı
2235 İçmesuyu Dairesi Başkanı
2253 İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı
2270 İstihbarat Dairesi Başkanı
2271 İhale Hizmetleri Dairesi Başkanı
2274 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı
2276 İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
2286 İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı
2292 İşletme ve Pazar Dairesi Başkanı
2295 Jeofizik Etüdleri Dairesi Başkanı
2300 Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanı
2310 Jeoteknik Hizmetler ve Yas Dairesi Başkanı
2315 Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanı
2320 Kadastro Dairesi Başkanı
2321 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı
2335 Kaçakçılık İ.H.B. Toplama Dairesi Başkanı
2338 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı
2360 Konut Kredileri Dairesi Başkanı
2370 Kredi Dairesi Başkanı
2385 Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı
2393 Loto Dairesi Başkanı
2395 Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanı
2405 Maden Etüd ve Arama Dairesi Başkanı
2409 Markalar Dairesi Başkanı
2416 Vakıf Hizmetleri Dairesi Başkanı
2420 Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı
2422 Orman İdare ve Plan Dairesi Başkanı
2423 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı
2424 Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı
2426 Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı
2427 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı
2428 Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanı
2429 Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı
2431 Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı
2432 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı
2436 Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
2442 Patent Dairesi Başkanı
2447 Piyango Dairesi Başkanı
2459 Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi Başkanı
2460 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı
2465 Radyasyon Güvenliği Dairesi Başkanı
2477 Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı
2505 Sondaj Dairesi Başkanı
2511 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
2512 Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı
2514 Spor Kuruluşları Dairesi Başkanı
2515 Sportif Eğitim Dairesi Başkanı
2523 Talih Oyunları Dairesi Başkanı
2530 Tapu Dairesi Başkanı
2537 Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanı
2544 Terörle Mücadele Dairesi Başkanı
2545 Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanı
2558 Toplu Konut Proje ve Araştırma Dairesi Başkanı
2562 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı
2575 Uygulama Dairesi Başkanı
2585 Yabancı İşler Dairesi Başkanı
2590 Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanı
2610 Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanı
2626 Özel Harekat Dairesi Başkanı
2629 Özel Güvenlik Denetleme Başkanı
2647 Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı
2670 A.P.K. Dairesi Başkanı
2690 Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
2695 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
2700 Personel Dairesi Başkanı
2705 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı
2708 Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanı
2710 Arşiv Dairesi Başkanı
2730 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
2740 Eğitim Dairesi Başkanı
2743 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı
2745 Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı
2747 Vergi Dairesi Başkanı
2753 Milli Emlak Dairesi Başkanı
2760 Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı
2764 Finansman Dairesi Başkanı
2765 Haberleşme Dairesi Başkanı
2770 Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
2772 İhtisas Dairesi Başkanı
2775 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
2780 İdari İşler Dairesi Başkanı
2785 İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı
2795 İnşaat Bakım-Onarım Dairesi Başkanı
2800 İnşaat Emlak Dairesi Başkanı
2801 İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanı
2805 İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı
2815 İşletmeler Dairesi Başkanı
2823 Koruma Dairesi Başkanı
2825 Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı
2830 Makina ve İkmal Dairesi Başkanı
2835 Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı
2850 Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı
2860 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı
2865 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
2870 Sağlık Dairesi Başkanı
2875 Program ve İzleme Dairesi Başkanı
2877 Dev. Türk.Müz.Araştırma ve Uyg.Top.Müd.
2880 Morg İhtisas Dairesi Başkanı
2882 Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı
2885 Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanı
2887 Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı
2889 Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı
2890 Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
2891 Trafik İhtisas Dairesi Başkanı
2892 Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı
2894 Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı
2896 Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı
2900 Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkan
2910 Teknik İşler Dairesi Başkanı
2915 Teknoloji Dairesi Başkanı
2920 Tesisler Dairesi Başkanı
2930 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı
2935 Yapı İşleri Dairesi Başkanı
2946 Yatırım ve Emlak Dairesi Başkanı
2955 Yayın ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı
2957 Yayın İşleri Dairesi Başkanı
2961 Soru Hazırlama ve Geliştirme Dairesi Başkanı
2962 Sınav Hizmetleri Dairesi Başkanı
2963 Yabancı Dil Sınavları Dairesi Başkanı
2964 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Dairesi Başkanı
2967 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı
2975 Daire Başkanı
2976 Daire Başkanı (Ş)
2977 Daire Başkan Yardımcısı
2984 Gelir İdaresi Grup Başkanı
3000 Üye
3006 Kurul Başmüfettişi
3015 Savcı
3030 Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim ve Savcı)
3035 Raportör (Hakim ve Savcı)
3040 Raportör (Uzman Denetçi)
3045 Raportör (Başdenetçi)
3050 Raportör (Denetçi)
3055 Raportör (Doçent)
3060 Raportör (Yardımcı Doçent)
3062 Raportör (Doktor Araştırma Görevlisi)
3064 Raportör (Raportör Yardımcısı)
3070 Tetkik Hakimi
3075 Hakim
3080 Hakim ve Savcı
3085 Hakim ve Savcı (Anayasa Mahkemesi Raportörü)
3086 Kamu Başdenetçisi
3087 Sağlık Başdenetçisi
3090 Uzman Denetçi
3100 Baş Denetçi
3102 Kamu Denetçisi
3105 Denetçi
3110 İç Denetçi
3125 Denetçi Yardımcısı
3126 Sağlık Denetçi Yardımcısı
3140 Adalet Baş Müfettişi
3141 Mülkiye Başmüfettişi
3144 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
3145 Vergi Başmüfettişi
3146 İş Başmüfettişi
3160 Başmüfettiş
3163 Başmüfettiş (Ö)
3166 İhracatı Geliştirme Uzmanı
3167 Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı
3168 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
3169 Yazma Eser Uzmanı
3170 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
3171 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı
3174 Orman ve Su İşleri Uzmanı
3175 Uzman (Şube Müdürü)
3178 Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü)
3179 Devlet Personel Uzmanı
3188 Din Hizmetleri Uzmanı
3190 Denizcilik Uzmanı
3193 Vergi İstihbarat Uzmanı
3194 Gelir Uzmanı
3195 Devlet Gelir Uzmanı
3198 Sigorta Denetleme Uzmanı
3200 Hazine Başkontrolörü
3201 Bütçe Başkontrolörü
3206 Gemi Trafik Başkontrolörü
3210 Başkontrolör
3250 Adalet Müfettişi
3251 Mülkiye Müfettişi
3256 Kurul Müfettişi
3257 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
3258 Vergi Müfettişi
3267 Gümrük ve Ticaret Uzmanı
3270 Müfettiş (Ö)
3275 Müfettiş
3280 İş Müfettişi
3300 Hazine Kontrolörü
3301 Bütçe Kontrolörü
3310 Kontrolör
3314 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi
3316 İl Eğitim Denetmeni
3319 İl Eğitim Denetmen Yardımcısı
3320 İşletmeler Saymanı
3321 Maarif Müfettişi
3322 Maarif Müfettiş Yardımcısı
3325 Ürün Denetmeni
3326 Ürün Denetmen Yardımcısı
3327 Sağlık Denetçisi
3328 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı
3345 Vergi Müfettiş Yardımcısı
3352 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı
3353 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı
3358 Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı
3362 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
3371 Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı
3372 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı
3374 İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
3377 Devlet Personel Uzman Yardımcısı
3380 Denizcilik Uzman Yardımcısı
3385 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı
3386 Yazma Eser Uzman Yardımcısı
3390 Müfettiş Yardımcısı
3391 İş Müfettiş Yardımcısı
3394 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
3415 Stajyer Hazine Kontrolörü
3416 Stajyer Bütçe Kontrolörü
3420 Gemi Trafik Kontrolörü
3425 Stajyer Kontrolör
3426 Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
3428 Gençlik ve Spor Uzmanı
3430 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
3431 Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
3432 Çevre ve Şehircilik Uzmanı
3433 Milli Eğitim Uzmanı
3434 Basın ve Enformasyon Uzmanı
3435 Defterdarlık Uzmanı
3436 Sağlık Uzmanı
3437 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı
3438 Gemi Sürvey Uzmanı
3439 TİKA Uzmanı
3440 Meteoroloji Uzmanı
3441 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı
3442 Yüksek Kurum Uzmanı
3443 İstihdam Uzmanı
3444 İl İstihdam Uzmanı
3445 Savunma Sanayii Uzmanı
3446 Adalet Uzmanı
3447 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı
3448 Dışişleri Uzmanı
3449 İçişleri Uzmanı
3453 Yükseköğretim Kurulu Uzmanı
3454 Göç Uzmanı
3455 Başbakanlık Uzmanı
3456 Kamu Denetçiliği Uzmanı
3457 İnsan Hakları Uzmanı
3458 Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanı
3459 Karayolları Uzmanı
3460 Maden Tetkik ve Arama Uzmanı
3461 Milli Piyango Uzmanı
3462 Orman Uzmanı
3463 Spor Hizmetleri Uzmanı
3464 Atom Enerjisi Uzmanı
3465 Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı
3500 Bölge Müdürü
3521 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
3530 Emlak Müdürü
3531 Devlet Tiyatrosu Müdürü
3536 Denetimli Serbestlik Müdürü
3537 Anadolu Flarmoni Orkestrası Müdürü
3600 Bölge Müdür Yardımcısı
3601 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı
3620 Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı
3621 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
3622 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı
3623 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı
3624 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı
3625 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
3626 Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı
3627 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
3628 Sağlık Uzman Yardımcısı
3629 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı
3630 TİKA Uzman Yardımcısı
3631 Meteoroloji Uzman Yardımcısı
3632 Başbakanlık Uzman Yardımcısı
3633 Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı
3634 İstihdam Uzman Yardımcısı
3635 İl İstihdam Uzman Yardımcısı
3636 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı
3637 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı
3638 Adalet Uzman Yardımcısı
3639 Dışişleri Uzman Yardımcısı
3640 İçişleri Uzman Yardımcısı
3645 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı
3646 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı
3647 İnsan Hakları Uzman Yardımcısı
3648 Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı
3649 Karayolları Uzman Yardımcısı
3650 Maden Tetkik ve Arama Uzman Yardımcısı
3651 Mllli Piyango Uzman Yardımcısı
3652 Orman Uzman Yardımcısı
3653 Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı
3654 Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı
3655 Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı
3656 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
3657 Göç Uzman Yardımcısı
3699 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
3700 Defterdar
3702 Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü
3703 Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü
3705 İl Emniyet Müdürü
3706 Halkla İlişkiler Müdürü
3707 Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü
3708 İl İdare Kurulu Müdürü
3709 İl Mahalli İdareler Müdürü
3710 İl Milli Eğitim Müdürü
3711 Tapu Müdürü
3712 Başkanlık Müftüsü
3713 İl Hukuk İşleri Müdürü
3714 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
3715 İl Müftüsü
3717 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
3718 İl Afet ve Acil Durum Müdürü
3719 Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü
3720 İl Sağlık Müdürü
3723 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
3727 İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü
3728 İl Yazı İşleri Müdürü
3729 İl Dernekler Müdürü
3732 Dış İlişkiler Müdürü
3733 Strateji Geliştirme Müdürü
3736 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
3737 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü
3741 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
3755 Sosyal Güvenlik İl Müdürü
3760 Teknik Hizmetler Müdürü
3775 İl Müdürü
3778 İl Kültür ve Turizm Müdürü
3781 İl Müdürü (Ş)
3800 Defterdar Yardımcısı
3801 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
3810 İl Emniyet Müdür Yardımcısı
3811 Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
3817 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
3820 İl Müftü Yardımcısı
3825 İl Sağlık Müd.Yardımcısı
3841 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı
3875 İl Müdür Yardımcısı
3881 Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı
3900 Atatürk Orman Çiftliği Müdürü
3925 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü
3936 Emniyet Müdürü (Öğretim Görevlisi)
3937 Emniyet Müdürü(Ukk Üyesi)
3938 Emniyet Müdürü(Pilot)
3939 Emniyet Müdürü(Havacılık Müdürü)
3940 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü
3941 Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürü
3942 Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü
3943 Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
3945 Devlet Opera ve Balesi Müdürü
3965 Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
3970 İşletme Müdürü
3973 Yedek Parça Depo Müdürü
3974 Depo Müdürü
3975 Çiftlik Müdürü
3976 Tasfiye İşletme Müdürü
3978 Döner Sermaye İşletme Müdürü
3980 Üniversite Hastahaneleri Başmüdürü
4000 Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı
4006 Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
4025 İstanbul Atatürk Kültür Mrk. Müd. Yardımcısı
4026 Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı
4027 Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı
4028 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı
4030 Devlet Opera ve Balesi Müd. Yardımcısı
4035 Tiyatro Müdür Yardımcısı
4036 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı
4050 Nükleer Araştırma ve Eğit. Mrk. Müd. Yardımcısı
4055 İşletme Müdür Yardımcısı
4057 Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı
4100 Genel Yazı İşleri Müdürü
4105 Muhakemat Müdürü
4110 Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü
4121 Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürü
4122 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
4130 Atölye Müdürü
4135 Bilgi İşlem Müdürü
4140 Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
4150 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü
4155 Boğaziçi Köprü Çevre Yolları Koruma Müdürü
4157 İlam Müdürü
4160 Cezaevi Müdürü
4165 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü
4166 Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü
4180 Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü
4185 Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü
4186 Telif Hakları ve Sinema Müdürü
4188 Türk Dünya Müziği Topluluğu Müdürü
4189 Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Müdürü
4190 Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü
4191 Devlet Türk Müziği Topl.Müd.
4192 Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü
4194 Devlet Modern Dans Topluluğu Müdürü
4195 Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü
4196 Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu Müdürü
4197 Türk Tasavvuf Müziği Topl.Müd.
4199 Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü
4201 Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürü
4202 Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü
4203 Atatürk Kültür Mer.Alanı Tesisler ve İşl.Müdürü
4205 Eğitim Merkezi Müdürü
4208 Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü
4210 Enstitü Müdürü
4213 Fidanlık Müdürü
4226 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü
4230 Gümrük Müdürü
4233 İnsan Kaynakları Müdürü
4234 Destek Hizmetleri Müdürü
4240 Hastane Müdürü
4245 Hayvanat Bahçesi Müdürü
4250 Hayvancılık Müdürü
4257 İcra Müdürü
4265 İkmal Müdürü
4273 İlçe Emniyet Müdürü
4286 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü
4290 Kadastro Müdürü
4320 Kuruluş Müdürü
4335 Kütüphane Müdürü
4336 Yazma Eser Kütüphane Müdürü
4345 Laboratuvar Müdürü
4346 Bölge Laboratuvar Müdürü
4350 Maliye Kursu Müdürü
4355 Mayalandırma Sanayi Müdürü
4363 Meteoroloji Müdürü
4367 Milli Park Müdürü
4368 Gelibolu Tarihi Milli Park Müdürü
4370 Moral Eğitim Merkezi Müdürü
4375 Muhasebe Müdürü
4377 Büro Müdürü
4380 Milli Emlak Müdürü
4385 Müze Müdürü
4395 Öğrenci İşleri Müdürü
4400 Özel Kalem Müdürü
4407 Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü
4408 Müsteşar Özel Kalem Müdürü
4409 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü
4415 Polis Koleji Müdürü
4434 Kriminal Laboratuvar Müdürü
4435 Polis Eğitim Merkezi Müdürü
4438 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
4440 Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü
4450 Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü
4452 Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürü
4455 Röleve ve Anıtlar Müdürü
4467 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü
4480 Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
4495 Saymanlık Müdürü
4497 Serbest Bölge Müdürü
4503 Seçim Müdürü
4518 İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü
4520 Tabiat Tarihi Müze Müdürü
4521 İl Göç İdaresi Müdürü
4522 İlçe Göç İdaresi Müdürü
4547 Koruma Bölge Kurulu Müdürü
4555 Tesis Müdürü
4560 Ticaret Müdürü
4561 Bitkisel Üretim Müdürü
4562 Personel ve İdari İşler Müdürü
4563 Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü
4574 Trafik Araştırma Merkezi Müdürü
4575 Vergi Dairesi Müdürü
4585 Yayın İşleri Müdürü
4595 Yayınevi Satış Müdürü
4600 Yazı İşleri Müdürü
4605 Yurt Müdürü
4615 Ziraat Sanayi Müdürü
4620 Arşiv Müdürü
4625 Basımevi Müdürü
4630 Merkez Müdürü
4632 Merkez Emniyet Müdürü
4635 Döner Sermaye Merkez Müdürü
4637 Gençlik Merkezi Müdürü
4640 Personel Müdürü
4645 Personel ve Eğitim Müdürü
4647 Spor Eğitim Merkezi Müdürü
4650 İdare Müdürü
4655 İdari İşler Müdürü
4660 İdari ve Mali İşler Müdürü
4665 Mali İşler Müdürü
4666 Emniyet Müdürü (Öğretmen)
4670 Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
4675 Grup Müdürü
4676 Gelir İdaresi Grup Müdürü
4690 Müdür (Ö)
4695 Müdür
4699 Müdür Yardımcısı (Ö)
4700 Müdür Yardımcısı
4705 Muhakemat Müdür Yardımcısı
4710 Basımevi Müdür Yardımcısı
4715 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müd. Yardımcısı
4720 Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müd. Yardımcısı
4725 Enstitü Müdür Yardımcısı
4727 Fidanlık Müdür Yardımcısı
4729 Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
4734 Emlak Müdür Yardımcısı
4737 İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı
4740 Gümrük Müdür Yardımcısı
4745 Hastane Müdür Yardımcısı
4750 Huzurevi Müdür Yardımcısı
4751 Sigorta İl Müdür Yardımcısı
4752 Atölye Müdür Yardımcısı
4753 Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı
4754 Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı
4755 İkmal Müdür Yardımcısı
4757 İcra Müdür Yardımcısı
4761 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı
4775 Kuruluş Müdür Yardımcısı
4780 Kütüphane Müdür Yardımcısı
4782 Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
4784 Maliye Kursu Müdür Yardımcısı
4790 Milli Emlak Müdür Yardımcısı
4793 Milli Park Müdür Yardımcısı
4794 Gelibolu Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı
4800 Müze Müdür Yardımcısı
4803 Merkez Müdür Yardımcısı
4807 İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
4809 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
4813 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
4815 Polis Koleji Müdür Yardımcısı
4825 Personel Müdür Yardımcısı
4830 Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
4835 Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür Yardımcısı
4840 Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı
4845 Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü Yardımcısı
4848 Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdür Yardımcısı
4850 Röleve ve Anıtlar Müdür Yardımcısı
4865 Saymanlık Müdür Yardımcısı
4867 Serbest Bölge Müdür Yardımcısı
4870 Sigorta Müdür Yardımcısı
4884 Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı
4885 Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
4890 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
4895 Yurt Müdür Yardımcısı
4899 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı
4925 Kaymakam
4927 Kaymakam Adayı
4933 Emniyet Amiri(Pilot)
4934 Emniyet Amiri (Öğretim Görevlisi)
4935 Emniyet Amiri
4936 Başkomiser (Öğretim Görevlisi)
4937 Baş Komiser
4938 Komiser(Öğretim Görevlisi)
4939 Komiser
4940 Komiser Muavini
4941 Komiser Yardımcısı (Öğretim Görevlisi)
4942 Başkomiser(Pilot)
4943 Komiser(Pilot)
4944 Komiser Yardımcısı(Pilot)
4945 Polis Memuru
4947 Kıdemli Başpolis Memuru
4948 Başpolis Memuru
4960 Mal Müdürü
4965 İlçe Müftüsü
4970 İlçe Milli Eğitim Müdürü
4973 İlçe Sağlık Müdürü
4975 İlçe Müdürü
4979 Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
4980 Nüfus Müdürü
4985 Bucak Müdürü
5020 Fakülte Sekreteri
5025 Yüksekokul Sekreteri
5030 Enstitü Sekreteri
5050 Şube Müdürü
5051 Şube Müdürü (Milli Saraylar)
5055 Eğitim Merkezi Şube Müdürü
5056 Şube Müdürü (Ş)
5057 Şube Müdürü (Uzman)
5075 Başmühendis
5100 Adli Tıp Şube Müdürü
5105 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
5855 Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü
5865 Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürü
5875 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü
5900 Öğretmen
5925 Müşavir Hazine Avukatı
5930 Hazine Avukatı
5932 Müşavir Avukat
5933 Müşavir Avukat (Ö)
5935 Avukat
5950 Başkanlık Vaizi
5951 Başvaiz
5952 Uzman Vaiz
5955 Vaiz
5960 Cezaevi Vaizi
5961 Cami Rehberi
5965 Murakıp
5968 Kuran Kursu Baş Öğreticisi
5969 Kuran Kursu Uzman Öğreticisi
5970 Kuran Kursu Öğreticisi
5975 İmam
5978 Başimam-Hatip
5979 Uzman İmam-Hatip
5980 İmam-Hatip
5982 Başmüezzin
5985 Müezzin-Kayyım
5986 Eğitim Görevlisi
5995 Sosyal Güvenlik Denetmeni
6001 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı
6050 Bölüm Başkanı
6075 Liman Başkanı
6140 Müşavir (Ö)
6145 Müşavir (Ş)
6150 Müşavir
6151 Kalkınma Müşaviri
6160 İstatistik Müşaviri
6161 İstatistik Müşaviri (Ş)
6168 Kalkınma Müşavir Yardımcısı
6174 Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı
6175 Uzman
6177 Hazine Uzmanı
6178 Dış Ticaret Uzmanı
6179 Maliye Uzmanı
6181 Patent Uzmanı
6182 Marka Uzmanı
6184 Uzman (Ö)
6188 Mali Hizmetler Uzmanı
6189 Maliye Uzman Yardımcısı
6190 Avrupa Birliği Uzmanı
6191 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
6192 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı
6193 Patent Uzman Yardımcısı
6194 Marka Uzman Yardımcısı
6196 Çalışma Uzmanı
6197 Kültür ve Turizm Uzmanı
6200 A.P.K. Uzmanı
6203 Eğt.Ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı
6204 Avrupa Birliği İşleri Uzmanı
6210 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı
6214 Diyanet İşleri Uzmanı
6215 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
6225 İhtisas Dairesi Uzmanı
6235 Vakit Hesaplama Uzmanı
6240 Sportif Eğitim Uzmanı
6245 Eğitim Uzmanı
6246 İş ve Meslek Danışmanı
6247 Eğitim Uzmanı (Ş)
6256 Sosyal Güvenlik Uzmanı
6258 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı
6260 Planlama Uzmanı
6261 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
6263 İl Planlama Uzmanı
6264 İl Göç Uzmanı
6265 Savunma Uzmanı
6269 Tapu ve Kadastro Uzmanı
6270 Sivil Savunma Uzmanı
6285 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
6287 Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı
6288 Eğt.Ve Arş.Mrk.Eğt.Uzman Yardımcısı
6291 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı
6292 Çalışma Uzman Yardımcısı
6294 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
6296 İl Göç Uzman Yardımcısı
6297 Arşiv Memuru
6300 Pilot
6305 Kaptan
6325 Başasistan
6330 Asistan
6335 Kütüphaneci
6338 Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru
6340 Sosyal Çalışmacı
6342 Sosyal Hiz.Uzmanı
6345 Aktüer
6348 Aktüer Yardımcısı
6350 Eğitim Rehberi
6355 Film Yapımcısı
6360 Araştırmacı
6361 Araştırmacı (Ö)
6362 Araştırmacı (6191)
6364 Araştırmacı (Ş)
6365 Folklor Araştırmacısı
6370 Müze Araştırmacısı
6380 Kitap Patologu
6385 Rehber
6395 Makyajcı
6410 Muhasebeci
6420 Musahhih
6425 Tercüman
6426 Mütercim (Tercüman)
6427 İşaret Dili Tercümanı
6430 Mütercim
6431 Mütercim (Ö)
6435 Raportör
6436 Raportör Yardımcısı
6440 Prodüktör
6445 Redaktör
6450 Spiker
6455 Heykeltraş
6480 Restoratör
6485 Arkeolog
6490 Astronom
6495 Sosyolog
6505 Fotoğrafçı
6506 Muhabir
6507 Montajcı
6510 Işıkçı
6511 Yönetmen
6515 Kameraman
6525 Ses Kayıtçısı
6530 Sinema Tv Uygulayıcısı
6533 Sistem Programcısı
6534 Programcı (Ö)
6535 Programcı
6540 Çözümleyici
6541 Çözümleyici (Ö)
6550 Antrenör
6560 Usta Öğretici
6625 Hakim Adayı
6650 Programcı Yardımcısı
6674 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
6675 Uzman Yardımcısı
6679 Gelir Uzman Yardımcısı
6680 Planlama Uzman Yardımcısı
6681 İl Planlama Uzman Yardımcısı
6683 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
6684 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı
6686 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
6692 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı
6693 Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı
6694 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı
6695 Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı
6697 Hazine Uzman Yardımcısı
6698 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
6700 Bölge Amiri
6704 Vakıf Uzmanı
6705 Vakıf Uzman Yardımcısı
6725 Kısım Amiri
6813 Koruma ve Güvenlik Amiri
6820 Koruma ve Güvenlik Şefi
6835 Şef
6840 Şef (Ö)
7505 İnfaz ve Koruma Başmemuru
7515 Sayman
7518 Sıhhi Malzeme Saymanı
7525 Ayniyat Saymanı
7530 Fon Saymanı
7545 Teberrukat Saymanı
7549 Memur (Ö)
7553 Spor Kontrolörü
7555 Memur
7557 Kadastro Üyesi
7560 Kontrol Memuru
7565 Ölçü ve Ayar Memuru
7575 Anbar Memuru
7580 Ayniyat Memuru
7585 Bilet Kontrol Memuru
7590 Dava Takip Memuru
7600 Emanet Memuru
7605 Enformasyon Memuru
7615 Gişe Memuru
7620 Haberleşme Memuru
7625 İcra Memuru
7635 İdare Memuru
7650 Sivil Savunma Memuru
7653 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
7655 İnfaz ve Koruma Memuru
7658 Orman Muhafaza Memuru
7665 Muayene Memuru
7670 Muhafaza Memuru
7690 Santral Memuru
7695 Satınalma Memuru
7700 Satış Memuru
7705 Sicil Memuru
7715 Silah Muayene Memuru
7730 Tebligat Memuru
7735 Yoklama Memuru
7740 Yurt Yönetim Memuru
7775 Mutemet
7785 Tahsildar
7790 Daktilograf
7795 Sekreter
7800 Cezaevi Katibi
7810 Zabıt Katibi
7811 İcra Katibi
7815 Veznedar
7820 Bilgisayar İşletmeni
7821 Bilgisayar İşletmeni (Ö)
7825 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7826 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö)
7830 Gemi Adamı
7905 Hazine Sayman Yardımcısı
7950 Şoför
7951 Şoför (Ö)
7960 Harita Çizimcisi
7970 Matbaacı
7980 Anketör
7985 Çocuk Eğiticisi
8000 Baştabip
8050 Baştabib Yardımcısı
8100 Uzman (Tab.Uz.Tüz.Göre)
8105 Uzman Tabib
8110 Tabip
8115 Diş Tabibi
8116 Diş Hekimi
8120 Daire Tabibi
8122 Uzman Diş Tabibi
8125 Cezaevi Tabibi
8130 Veteriner Hekim
8140 Biolog
8145 Bakteriolog
8150 Odyolog
8155 Psikolog
8157 Perfüzyonist
8158 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
8159 Dil ve Konuşma Terapisti
8175 Fizyoterapist
8200 Eczacı
8225 Diyetisyen
8300 Tıbbi Teknolog
8310 Sağlık Fizikçisi
8315 Çocuk Gelişimcisi
8320 Çocuk Eğitimcisi
8325 Pedagog
8350 Başhemşire
8400 Hemşire
8405 Ebe
8410 Sağlık Memuru
8415 Hayvan Sağlık Memuru
8424 Sağlık Teknikeri
8425 Sağlık Teknisyeni
8426 Veteriner Sağlık Teknisyeni
8427 Veteriner Sağlık Teknikeri
8430 Laborant
8431 Tıbbi Sekreter
8432 Röntgen Teknisyeni
8433 Laboratuar Teknisyeni
8434 Odyometrist
8450 Hemşire Yardımcısı
8495 Mühendis (Ö)
8500 Mühendis
8505 Mimar
8506 Mimar (Ö)
8510 Kontrol Mühendisi
8535 Şehir Plancısı
8537 Şehir Bölge Plancısı
8540 Jeolog
8545 Jeofizikçi
8550 Jeomorfolog
8555 Kimyager
8560 Fizikçi
8565 Matematikçi
8570 İstatistikçi
8575 Hidrolog
8580 Hidrobiyolog
8594 Ev Ekonomisti
8595 Ekonomist
8600 Desinatör
8605 Dekoratör
8610 Antropolog
8620 Paleontolog
8635 Diş Protez Teknisyeni
8740 Tekniker (Ö)
8750 Tekniker
8775 Fen Memuru
8780 Grafiker
8787 Kadastro Teknisyeni
8790 Teknisyen
8791 Teknisyen (Ö)
8794 Arama Kurtarma Teknisyeni
8795 Haberleşme Teknisyeni
8850 Sürveyan
8855 Topoğraf
8860 Teknik Ressam
8875 Uçak Kontrol Makinisti
8880 Makinist
8890 Obzerver
8895 Prospektör
8900 Rasıt
8905 Rasatcı
8910 Ressam
8915 İstidlalci
9300 Teknisyen Yardımcısı
9325 Sağlık Teknisyen Yardımcısı
9330 Otopsi Teknisyen Yardımcısı
9350 Laborant Yardımcısı
9375 Rasatcı Yardımcısı
9377 Hademe
9399 Hizmetli (Ö)
9400 Hizmetli
9405 Hastabakıcı
9410 Hayvan Bakıcısı
9412 Bakıcı Anne
9414 Aşçı (Ö)
9415 Aşçı
9420 Terzi
9423 Garson
9425 Berber
9435 Kaloriferci
9445 İtfaiyeci
9455 Bahçıvan
9456 Bahçıvan (Ö)
9460 Çarşı ve Mahalle Bekçisi
9465 Bekçi
9470 Bekçi-Bakıcı
9475 Gassal
9480 Mübaşir
9485 Dağıtıcı
9486 Dağıtıcı (Ö)
9737 Kontrolör Yardımcısı

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.