logo yeni

AŞÇILAR TEKNİK HİZMETLER SINIFINA ATANABİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

asci 3Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfına atanmaları hakkında hazırlanan soru önergesini cevapladı.

Faruk ÇELİK, tarafında aşçıların maaşları, TH sınıfına alınmaları konusunda verilen cevapta şu hususlara yer verildi:

Aşçı personelin maaşları

Devlet memurları öğrenim durumları ve kadro unvanlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde gösterilen esaslarla, belirlenecek sınıflarının giriş derece ve kademesinden hizmete alınmaktadır. Bu şekilde göreve başlatılan Devlet memurlarının mali hakları; sınıfları, yürüttükleri görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi, eğitim durumu ile yabancı dil bilgisi gibi hususlar göz önüne alınarak kanunlarla ve/veya toplu sözleşme ile belirlenmektedir. Bahsedilen bu hususlar birçok maaş kaleminde farklılık yaratır niteliktedir. Diğer taraftan, Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarının incelenmesinden aşçı kadrosunda görev yapmakta olan memurlara, yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanan farklılıklar göz ardı edildiğinde, aile yardımı hariç Ocak 2015 itibariyle aylık net 1.936,44 TL maaş ödendiği görülmektedir.

Aşçıların maaşları arasındaki farkın sebebi

Bu itibarla, aşçı unvanlı memur kadrosunda görev yapanların maaşları arasında oluşan farkın; görev yerinin özelliği, hizmet süresi, aylığa esas derecesi, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi gibi özel durumlardan kaynaklandığı, bu nedenle herhangi bir hak kaybının söz konusu olmadığı değerlendirilmektedir.

Aşçı kadrosunda istihdam edilen personel sayısı

Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrosunda toplam (2.413) adet aşçı istihdam edilmekte olup, Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, ilgililerin eğitim durumlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Ayrıca, aşçı unvanlı kadroların yardımcı hizmetler sınıfından teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi ve ilgili meslek lisesi ve yükseköğrenimi bitirenler ile usta öğretici belgesine sahip olanların "usta aşçı ve aşçı başı" unvanları ile teknik hizmetler sınıfına alınmaları hususunda Bakanlığımızca yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Tekniker kadrosuna atanabilirler mi?

Öte yandan, mevzuat hükümleri çerçevesinde soru önergesinde yer verilen Yükseköğretim Kurulu Kararı’nın “tekniker” kadrolarına doğrudan atanmaları sonucunu doğurmayacağı; “Aşçılık Meslek Yüksekokulu” mezunları da dâhil olmak üzere, iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğrenim sonucu tekniker unvanını kazanmış olanların, söz konusu öğrenimlerine ilişkin tekniker kadrosuna atanmalarının ve bu kadroya ilişkin özlük haklarından faydalanmalarının, ilgili mevzuatına göre kurumlarınca düzenlenecek unvan değişikliği sınavı çerçevesinde mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, bahsedilen Yüksek Öğretim Kurulu Kararının, Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan “aşçı" kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfına alınması gibi bir sonucu olmayıp, kadrolara ilişkin sınıf değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (G) bendi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.