logo yeni

MEMURA VERİLEN KINAMA CEZASININ ÖNEMİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2Devlet memurlarına bazı fiil ve hallerinden dolayı disiplin amirleri tarafından “kınama” cezası verilebilmekte, ancak bu cezanın doğurabileceği sonuçlar düşünülmediğinde, cezayı veren amir ve/veya ilgili memurun kınama cezasını önemsemediği de görülebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirecek fiil ve halleri ağırlık derecelerine göre beş gruba ayırmış ve en hafif ikinci ceza olarak da “kınama” cezasını belirlemiştir.

Disiplin amirleri veya memurlar tarafından bazen hafife alınan “kınama” cezasının, memuriyet süresince cezayı alan memur için çeşitli sıkıntılar doğurabilecek olması nedeniyle, memurunyeri.com olarak bu yazımızda kınama cezasının kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine etkilerine değinilecektir.

Kademe ilerlemesine etkisi

Kınama cezası alan memur, emsali personelin ulaşacağı derece/kademelere 8 yıl daha geç ulaşacak ve geç ulaştığı kademelerin haklarından da geç yararlanmış olacak.

-657 sayılı Kanuna göre, son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilmektedir.

Kanundaki bu düzenlemenin 25.02.2011 tarihinden geçerli olması nedeniyle, bu tarihten sonra “kınama” cezası alınması, ilgili memurun ilave kademe ilerlemesi yapma durumunu her defasında 8 yıl erteleyecektir.

Örneğin, 2018 yılında kınama cezası alan bir memurun ilave kademe ilerlemesinden yararlanması ancak 2027 yılında mümkün olabilecektir. (2018-2017 yılları arasında başka bir disiplin cezası almamış olması şartıyla)

-Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan ve son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması şartına bağlanmış olan ilave kademe ilerlemesi uygulaması kapsamında değerlendirilmemiş sicilleri bulunan memurlar için ise geçiş dönemi öngörülmüştür.

Geçiş döneminde, ilave kademe ilerlemesinden yararlanabilmek için;

*2011 yılından önceki son 5 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 3 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

*2011 yılından önceki son 4 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 4 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

*2011 yılından önceki son 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 5 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

*2011 yılından önceki son 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 6 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

*2011 yılından önceki son sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olan memurun, bu tarihten itibaren görevde olacağı 7 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

Üst dereceye yükselmeye etkisi

Kınama cezası alan memur, yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye 8 yıl daha geç ulaşacak ve bu derecenin haklarından da geç yararlanmış olacak.

-Devlet Memurları Kanunu; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesini, son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma şartına bağlamıştır.

Kanundaki bu düzenlemenin 25.02.2011 tarihinden geçerli olması nedeniyle, bu tarihten sonra “kınama” cezası alınması, ilgili memurun azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselebilmesini her defasında 8 yıl erteleyecektir.

Örneğin, 2018 yılında kınama cezası alan bir memurun ilave kademe ilerlemesinden yararlanması ancak 2027 yılında mümkün olabilecektir. (2018-2017 yılları arasında başka bir disiplin cezası almamış olması şartıyla)

-Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan ve son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması şartına bağlanmış olan üst dereceye yükselme uygulaması kapsamında değerlendirilmemiş sicilleri bulunan memurlar için ise geçiş dönemi öngörülmüştür.

Geçiş döneminde üst dereceye yükselmede benimsenen uygulama, (yukarıda belirtilen) ilave kademe ilerlemesi yapmaya ilişkin uygulamayla aynı şekilde olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.