logo yeni

KURUMLAR KİRALAMA YOLUYLA PERSONELİNE LOJMAN TEMİN EDEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanPersonelin yararlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından lojman temin etme yolları arasında “kiralama” da yer almakla birlikte, bu yolun Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle yasaklandığı görülmektedir.

Kamu Konutları Kanunu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından personelin yararlanması için kiralama suretiyle de konut temin edebileceğini, ancak bu yolla konut temininin zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabileceğini hükme bağlamıştır. Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinde ise hangi hallerde ve kimler için konut kiralanabileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Ancak, Başbakanlık tarafından çıkarılan ve 18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2007/3 sayılı Genelgeyle, kamu kurum ve kuruluşlarının lojman kiralamasına da yasak getirilmiştir.

Lojman kiralamaya getirilen yasak

Halen yürürlükte olan Genelgede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette lojman kiralanamayacağı belirtilmiş olup, ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için ise Başbakanlıktan izin alınması hükme bağlanmıştır.

Kiralama yasağı kapsamındaki kurumlar

Genelge kapsamında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, 4603 sayılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu bankaları ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç), belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler yer almaktadır.

Öte yandan Genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gereken tedbirleri alacağı ve her kademedeki yöneticilerin tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacakları da belirtilmiştir.

Genelgenin tümü için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.