logo yeni

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE PERSONELİ İZLEYEN KAMERALAR HAKKINDAKİ DAVA SONUÇLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kameraIsparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kurulan güvenlik kameralarının personelin özel hayatını ihlal ettiğini belirterek kaldırılması talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan dava sonuçlandı.

Türk Büro-Sen tarafından açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi, iş yerinin güvenliğinin sağlama amacını aşıp, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulması özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle, dava konusu işlemi iptal etti.

Özel hayatın gizliliği

Mahkeme kararında, “kamu otoriteleri tarafından herkesin özel hayatına saygı gösterilmesi gerekliliği ve özel hayatın gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu, özel hayatın gizliliğinin ancak kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi gibi madde sayılan nedenlerle ve belli şekillerde ihlal edilebileceği, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Valilik Makamınca gerekli tedbirlerin ve kararların alınabileceği, bu tedbirlerin de özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi gerektiği, tedbirlerin güvenliği sağlayacak oranda olması gerektiği, güvenliği sağlama ve özel hayatın gizliliğinin korunması arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Personelin masalarını izliyor

Mahkeme Isparta Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne ait 17 personel ve 2 şefin masasının bulunduğu 2 büyük hizmet salonuna yerleştirilen kameraların doğrudan görevli memur ve masalarını izlemeye yönelik olduğunun dosya içeriğinden anlaşıldığını belirtti.

Çalışma mekanı ve çalışma masası özel alan

Buna göre, özel hayatın sadece kişinin özel konutu içinde veya dar çerçevede yaşanan hayattan ibaret olmayıp, hiç beklenmeyen zaman ve mekanda da ortaya çıkan ve süreklilik arzeden bir süreç olduğunu ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin yukarıda anılan kararında da belirtildiği üzere, bir kamu çalışanının makul şekilde çalışma mekanının ve çalışma masasının özel alan olarak görülmesi gerektiğini belirten, Isparta İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi iptal etti.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.