logo yeni

ÇSGB’DE YURT DIŞI GÖREVE GİDEBİLECEK PERSONEL YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisi2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilâtı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan personelden hangilerinin Bakanlığın yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanabileceği yeniden belirlendi.

Meclis tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle personel atanmasını öngören düzenlemelerde değişiklik de yapıyor.

6645 sayılı Kanun, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yaparken, bu Bakanlığın yurt dışı teşkilatına ait kadrolarda sürekli görev yapacak personelin kimler olabileceğini yeniden düzenliyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

Yurt dışı teşkilatında görev alabilecek olanlar değişti

**Değişiklik öncesinde Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara;

1-Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları,

2-Bakanlık merkez teşkilâtında veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az 1 tam yıl çalışmış olanlar,

3-Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az 7 yıl çalışmış olanlar

(yabancı dil şartı aranan hallerde bu şartı da taşımaları halinde) sürekli görevle atanabiliyordu.

**Değişiklik sonrasında Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara;

1-Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmadan,

2-Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmadan,

3-Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının %10'unu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere

(yabancı dil şartı aranan hallerde bu şartı da taşımaları halinde) sürekli görevle atanabilecek.

Yabancı dil şartı değişti

Bakanlığın yurt dışı kadrolarına atanacaklarda (Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli görevle atanacaklar hariç), atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartı aranmaktaydı. Yapılan değişiklikle, dil yeterliği bakımından en az (C) düzeyine denk sayılan ve uluslararası geçerliliği olan belgeler kabul edilmeyecek.

Yürürlüğe girecek olan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddesi

MADDE 16- 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkrada yer alan "veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Yurt dışı sürekli görevlere; yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları ile Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın atanabilirler."

"Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar da mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının %10'unu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışı sürekli görevlere atanabilirler."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.